Fokus på utdanning: Kurs i konflikthåndtering

Tema for semesterets Fokus på utdanning 11. november er konflikthåndtering.

Temaer for kurset er:

  • Hvorfor er det viktig å for lærere å ha grunnleggende kunnskap om konfliktteori, og ikke minst – at lærere har grunnleggende ferdigheter i å avdekke, forebygge og håndtere konflikter?
  • Mobbing/trakassering – definisjoner, juridisk og psykologisk
  • Kommunikasjon
  • Grunnleggende meglingsteknikker når konflikten har etablert seg mellom student og lærer

Det blir brukt anonymiserte eksempler fra praksis som viser hvordan en konflikt kan trappes opp ved feil tilnærming, og hvordan det kan løses med riktig tilnærming. Det legges også opp til diskusjon to og to underveis.

Tid: 11. november kl. 9-12
Sted:  Møtet i Zoom finner du her

Om kursholderen

Kursholder er Toril Wik, advokat og mediator, med spesialisering innen arbeidsrett. Hun har gitt ut bok om varsling, «Varsling. Fra problem til verdi» (Fagbokforlaget, 2013). Hun har tilleggsutdanning innen psykologi, organisasjonspsykologi, mediasjon og har en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI. 

Wik har et klart fokus på tverrfaglige tilnærminger til løsning av konflikter i arbeidslivet, og har i over 25 år arbeidet aktivt med konfliktforebygging og advokatmegling. I tillegg til advokatpraksis, advokatmekling og rådgivningstjeneste, driver hun kurs og foredragsvirksomhet – både for privat og offentlig virksomhet. Hun har også omfattende erfaring som foreleser og sensor ved BI, NHH, UiB og Høgskolen på Vestlandet.

Det lykkes dessverre ikke å finne en kursholder som kan gjennomføre dette på engelsk, så kurset gjennomføres denne gangen på norsk.