Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fokus på utdanning 9. november 2022

Psykisk helse er tema for høstens fokus på utdanning.
Frist for påmelding til workshop er 7. november.

For English please scroll down

Kjære faglig ansatte, ansatte i seksjon for SFF, SBI, TP og HR, samt studentrådet.

NB. Siden er oppdatert med presentasjoner som ble holdt, se nederst på siden.

Velkommen til Fokus på utdanning med tematikk psykisk helse
9. november kl. 9-16
Dagen er en obligatorisk fagdag for faglig ansatte
Vedlagt ser dere detaljert program.

Viktig at dere melder dere på, både for planlegging av workshop og for bestilling av lunsj og kaffe/te (gjøres konkret ved å melde seg på til aktuell workshop).

Praktisk info:
9-12 Det blir plenumsprogram i auditoriet med gjennomgang av SHOT undersøkelsen og besøk av SIO helse
12-13 Gratis felles lunsj
13-16 Workshop m/ påmelding* førstemann til mølla, begrensede plasser (ikke for studentrådsmedlemmer, faglig ansatte vil bli prioritert, men er plasser til flere)

*Vi tilbyr 3 ulike, parallelle og mer praksisrettede workshop/kurs med litt ulik tematikk som krever forhåndspåmelding og som har begrensede plasser (se vedlegg for kursbeskrivelse)

Kurs A: Den vanskelige samtalen https://nettskjema.no/a/293706
Hvordan skal du gå frem for å forberede, gjennomføre og følge opp en vanskelig samtale rundt f.eks. rusproblematikk eller andre utfordringer? Hva er det viktig å tenke på, og hvordan kan du ivareta personen du snakker med på en god måte?
Kursholder: Christine Holm Berntzen, Oslo Met og Sikre siden

Kurs B: Håndtering av studenter med traumer https://nettskjema.no/a/294977
Traumatiske erfaringer kan i stor grad påvirke både læring og hverdagsfungering hos studenter. Derfor kan det være nyttig både for lærere og øvrige ansatte å vite noe grunnleggende om hva traumer er, og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg i studiehverdagen. På denne måten kan det bli lettere både å fange opp studenter som trenger mer omfattende hjelp og i større grad vite hvordan man som lærer/ansatt kan støtte og hjelpe studentene.
Kursholder: VIP psykisk helse i skolen v/Marianne Zetterstrøm Gulliksen og Maya Kaur

Kurs C: Kunstneren og psyken https://nettskjema.no/a/295091
På kunst og scenekunstfeltet stilles det store krav til prestasjon, perfeksjon, disiplin og stressmestring. Med andre ord er det et sted der psykisk uhelse lett kan blomstre. På denne workshopen vil Jo Fougner Skaansar, psykolog og musiker, ta for seg typiske problemstillinger studenter, lærere og utøvere kan støte på, og gi verktøy for mestring.
Kursholder: Jo Fougner Skansaar, psykolog og musiker

Dear Colleagues

This year the collegial day “Fokus på utdanning” (Focus on Educationa) will be addressing mental health issues in the student body.
The day will be in Norwegian, to meet the needs of the Scandinavian speaking staff and workshop providers to deal with these difficult issues in their own mother-tongue.

However, we are taking some steps to offer foreign speaking staff an additional offer.
First, I will translate the presentations held in the plenum session to English and send it out afterwards. Also, I am in dialogue with the workshop providers and other relevant professionals to visit KHiO later on with workshops held in English (and others in Norwegian) on relevant topics.
I plan to schedule a set of workshops/courses in the spring semester on different issues that academic staff has asked for, for instance
- How to deal with students that has experienced trauma?
- The difficult dialogue/conversation with students experiencing drug or alcohol abuse or other issues in their life negatively affecting their and co-students study situation
- How to provide emotional support and deal with high levels of emotions in teaching situations?
- How to create inclusive, safe and positive learning environments to facilitate collective learning?

If you have further needs for competence development/workshop topic ideas on the topic of mental health and learning environment, please do not hesitate to contact me!

Best regards,

Heidi Marian Haraldsen
Associated professor and pro-rector
Head of the teacher education

Presentasjoner fra dagen (pdf)

Jo Fougner Skaansar: Kunstneren og psyken

Christine Holm Berntzen: Den nødvendige samtalen 

Heidi Marian Haraldsen: Forebygging, sosialt studiemiljø og livskvalitet / English vertion: Prevention, learning environment and life quality

Heidi Marian Haraldsen: Studentundersøkelsen Shot 2022 psykisk helse og studentvelferd / English vertion: Student survey Shot 22: Mental health and student welfare

Karin Rolness Erichsen: SiO helse / English vertion:  SiO Health