Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fokus på utdanning 10. november 2021

Læringsmiljø og ytringskultur 
Fagdag for ansatte på KHiO

Tid: onsdag 10. november 2021, kl. 9-16
Sted: Auditoriet, KHiO
Målgruppe: undervisningspersonale på KHiO

Program

09.00-09.15 Kaffe og sosial mingling

09.15-09.45 Hva ønsker du skal kjennetegne læringsmiljøet og ytringskulturen ved KHiO og hvilke tanker har du rundt dette tema sett fra ditt perspektiv og rolle ved KHiO? (EN)

Forberedte innlegg fra rektor Markus Degermann, SR leder Christophe Kvalheim Boulmer og faglig ansatt i utdanningsutvalget Anne-Linn Akselsen.

09.45-10.15 Betydningen av læringsmiljø for motivasjon, læring og psykisk helse (EN)

Heidi Haraldsen, førsteamanuensis i pedagogikk og prorektor for utdanning

10.15-10.30 Pause med mer kaffe og twist/kjeks

10.30-11.15 Akademisk frihet, ytringsfrihet og ytringskultur- klargjøring, avgrensning og mulige problemstillinger for kunstutdanninger som KHiO (EN)

Anja Sletteland, førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved GFU, OsloMet.
Hun er ekspert på kommunikasjon i konflikter, og har forsket på blant annet metoo og kampen om Israel-Palestinakonflikten. Gjennom spalter i Samtiden, Minerva, Morgenbladet og Klassekampen har hun skrevet om mange av konfliktene som preger samfunnsdebatten i dag.

11.15-12.00 Hvordan kan KHiO jobbe med å etablere en mer fungerende ytringskultur for fremtiden? (NO/EN*)

Helge Svare, professor, filosof og forsker ved Arbeidsforskingsinstituttet, Oslo Met.

12.00-13.00 Lunsjpause, medbragt, i dialog med gode kolleger

13.00-15.00 Avdelingsvis eget program
Avdelingene jobber med følgende problemstillinger, leder av respektive dekaner.

  1. Hvilke styrker og utfordringer kjenner avdelingen på i forhold til læringsmiljø og ytringskultur (analyse av nå-situasjon)?
  2. Hva ønsker deres avdeling skal kjennetegne læringsmiljøet og ytringskulturen ved KHiO i fremtiden (fremtids-situasjon)?
  3. Hvilke strategier og tiltak ser dere for dere å jobbe med på avdelingsnivå og hvilke kan være aktuelle på institusjonsnivå i relasjon til læringsmiljø og ytringskultur?

15.00-16.00 Plenum, erfaringsdeling, avslutning og avrunding (EN)
Hver avdeling får 10 min til å dele resultater av sitt arbeid med samlet kollegium.

16.00-17.00 Sosial mingling og enkel servering (kaffe/bakverk) i resepsjonsområdet

Velkommen

*en hybridversjon av engelsk og norsk. Engelsk abstrakt/oversettelse foreligger.