Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ferieavvikling 2022

Hovedferieperioden er fra 1. juni til 30. september og frist for å søke om hovedferie er 1. mai 2022.

Vi nærmer oss hovedferieperioden som er fra 1. juni til 30. september.

Arbeidstaker har krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden.

Arbeidstaker i staten har etter ferieloven og Hovedtariffavtalen rett på 5 uker ferie i året. I virksomheter med 5-dagersuke betyr det i praksis at arbeidstaker har krav på 25 dager ferie. Regner vi ferie i antall virkedager, utgjør det 30 dager ferie i året.

Arbeidstaker kan kreve å ta resten av den lovbestemte ferien samlet.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker tar ut all lovbestemt ferie, og arbeidstaker har plikt til å avvikle ferien. Dette gjelder også opparbeidet fleksitid.

Arbeidstaker kan bare motsette seg å avvikle lov- og avtalefestet ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Dersom man har vært tilsatt hos KHiO bare deler av foregående år (opptjeningsåret) vil man ikke ha opptjent nok feriepenger hos KHiO til å dekke 25 dager betalt ferie i inneværende år. Dvs. at hvis du for eksempel ble tilsatt 1.juli i foregående år vil du ha opptjent 13 dager betalt ferie (dekkes av feriepenger fra KHiO) og 12 dager ubetalt ferie (som trekkes fra lønn den måneden du benytter den ubetalte ferien).

En nyansatt som tiltrer senest 30. september i ferieåret har rett til full ferie. Ansatte som tiltrer senere enn det har rett til 6 virkedager ferie.

Den nyansatte må kunne dokumentere at full ferie ikke allerede er tatt ut hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

Det er viktig å merke seg at det er snakk om en rett og en plikt til å ta ut ferie. Den nyansatte kan med få unntak nekte å avvikle ferie hvis han eller hun ikke har full feriepengedekning. Ferie som det er feriepengedekning for, må derimot avvikles.

Ekstra ferie fra 60 år

Fra og med det året arbeidstaker fyller 60 år gir ferieloven rett til 1 uke ekstra ferie, altså 6 virkedager. Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv når ekstraferien skal tas ut

Ferie registreres ved å sende fraværssøknad i ESS. Denne godkjennes av nærmeste leder.

Frist for å søke om hovedferie er 1. mai.

Arbeidstaker kan kreve å bli informert om ferietidspunktet så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien starter, med mindre spesielle forhold er til hinder for det.

Se også HR-portalen (krever innlogging via Feide)

Oslo 30.03.2022

Ira Engelund Hartmann
Seksjon HR