Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Faglige utvalg på institusjonsnivå - høring

Det er foreslått å etablere ett eller flere faglige utvalg på institusjonsnivå for å sikre involvering av ansatte i undervisnings- og forskerstillinger i fagstrategiske spørsmål. 10. mai er frist for den interne høringsrunden på KHiO.

En arbeidsgruppe har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver som skal ivaretas av utvalg(ene) og om de skal ha en rådgivende eller en besluttende funksjon knyttet til ulike oppgaver. Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes 3 kollegiale utvalg ved KHiO.

Bakgrunn

Rektor har foreslått at det etableres ett eller flere faglige utvalg på institusjonsnivå. Hensikten er å sikre involvering av ansatte i undervisnings- og forskerstillinger i fagstrategiske spørsmål på institusjonsnivå. En arbeidsgruppe har hatt som mandat å vurdere hvilke oppgaver som konkret skal ivaretas av utvalg(ene) og om de skal ha en rådgivende eller en besluttende funksjon knyttet til ulike oppgaver.

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes 3 kollegiale utvalg ved Kunsthøgskolen:

  • Utdanningsutvalg
  • Forskningsutvalg
  • Doktorgradsutvalg (inkludert programrådsoppgaver for doktorgradsprogrammet)

Arbeidsgruppens rapport finner du her (pdf)
Vedlegg, skjema saksområder for utvalg (pdf)

Høringsrunde

Det gjennomføres nå en høringsrunde.

Prorektor Merete Lingjærde og forskningsleder Trond Lossius har ledet arbeidsgruppen. De vil presentere forslaget på presentasjonsmøter den kommende måned:

10. april kl. 09:00-10:00: Teaterhøgskolen
10. april kl. 11:00-11:30: Kunst og håndverk
24. april kl. 10:30-11:00: Kunstakademiet
24. april kl. 12:15-13:00: Design
30. april kl. 09:00-10:00: Operahøgskolen
06. mai kl. 12:30-13:30: Dans

I høringen bes om generelle vurderinger og innspill til rapporten og dens forslag.
Det er spesielt ønskelig å få vurderinger og innspill til følgende:

a) Saksområder og mandat
Arbeidsgruppen foreslår at saksområder for utvalget skal adressere fellesstrategiske, faglige, institusjonelle føringer, handlingsplaner og tiltak. Arbeidsgruppen fremmer konkrete forslag til saksområder.

b) Antall utvalg
Arbeidsgruppen forslår å dele saksområdene i 3 utvalg: Utdanningsutvalg, forskningsutvalg og doktorgradsutvalg.

c) Utvalgsstørrelse og sammensetning og møtefrekvens
Arbeidsgruppen foreslår en modell med inntil 6 fagansatte og 2 studenter/stipendiater pr utvalg. I tillegg til foreslås møteledelse fra rektoratet. Møtefrekvens anslås til 5-7 møter pr år pr utvalg med noen variasjoner.

Avdelinger, fagforeninger, studentråd og stipendiatrepresentant(er) inviteres til å levere høringsinnspill.

Høringsfrist: 10. mai 2019.

Høringsinnspill sendes til Torben Lai.

Framdriftsplan (kan bli justert)

10.04.-06.05. Presentasjonsrunde i avdelinger
30.04.
02.05.
IDF-møte med informasjon om prosess og fremdrift
Informasjon om prosess på kontaktmøte med studentråd
07.05. Adm. vurdering i seksjonssjefmøte (seksjonssjefer sørger for en gjennomgang/vurdering av konsekvenser av evt. opprettelse av kollegiale organ)
10.05. Høringsfrist – avdelinger, fagforeninger, studentråd og stipendiatrepresentant(er)
23.05. Behandling i utvidet ledermøte
03.06. Behandling i IDF-møte
11.06. Behandling i styremøte