Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Endringer i seksjon studier, forskning og formidling

Endringer i seksjon studier, forskning og formidling

Etter forslag fra høgskoledirektøren vedtok KHiO i ekstraordinært styremøte 11. mai 2021 å lyse ut en midlertidig stilling som fagdirektør for utdanning og forskning .

Bakgrunnen er at nåværende seksjonssjef Gro Enerstvedt Smenes har sagt opp og slutter på KHiO.

Høgskoledirektør Kristel Jæger Skorge sier at den nye fagdirektørstillingen vil få faglig lederansvar for saksområdet utdanning og forskning, slik som seksjonssjef har i dag, og vil samarbeide med rektor, direktør, prorektor for forskning og prorektor for utdanning og være rådgiver og støtte til dekanene, samt teamlederne i seksjon for studie, forskning og formidling om utvikling av høgskolens kjernevirksomhet.

Slik det er tenkt nå vil stillingen ikke ha personalansvar. Personalansvaret for teamlederne vil ligge hos direktøren, og teamlederne (studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, bibliotek og kommunikasjon) vil inngå i direktørens ledergruppe (administrativt ledermøte) sammen med seksjonssjefene og fagdirektøren.

Styret godkjente at denne løsningen implementeres i påvente av at høgskolens organisering evalueres og justert organisering eventuelt besluttes. Denne prosessen er forventet å ta cirka ett år og prosessen for evalueringen skal etter planen diskuteres på styremøte i juni. Løsningen fikk på forhånd sin tilslutning i drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene.

Stillingen som fagdirektør utdanning og forskning er nå utlyst med søknadsfrist 31. mai 2021. I stillingsutlysingen er det skissert følgende arbeidsoppgaver:

  • Saksutredning og administrative forberedelser knyttet til forvaltning og utvikling av høgskolens utdannings-, forsknings-, og formidlingsaktivitet
  • Rådgivning til høgskolens ledelse og faglig ledergruppe innenfor fagområdet
  • Lede prosesser og prosjekter knyttet til planlegging og koordinering innenfor fagområdet
  • Sekretariatsoppgaver

Styret er tilsettingsmyndighet.