Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Endringar i KHiO-styret

Pernille Øien og Ole Harboe Øverdahl er nye studentrepresentantar i KHiO-styret. Christina Lindrgen og Martin Lundell rykkjer opp frå varalista som nye faste representantar frå kunstfagleg tilsette.

Representantar frå studentane

Val av to studentrepresentantar blei gjennomført 10. november 2021. Valdeltakinga var 30,98 %.

Valde representantar:
Pernille Øien og Ole Harboe Øverdahl

1. vara: Sofia Nesje Enger
2. vara: Lasse Emil Mørck

Representantar frå kunstfagleg personell

Kunstfagleg personell har tre representantar i styret.

To av dei faste representanane har gått ut av styret. Tore Vagn Lid har slutta og Heidi Haraldsen vart valt som ny prorektor og er rektors personlege vara i styret og går inn i funksjonen som styreleiar ved rektors fråvær. Valstyret har difor gått tilbake til valresultatet i 2019 for å erstatte dei som går ut. Sidan vi framleis er i same valperiode er det valresultatet frå dette valget som gjeld.

Endringar:

Tiril Schrøder - blir sitjande som styremedlem
Christina Lindgren - går frå 1. varal og inn som fast styremedlem og erstattar Heidi Haraldsen som har blitt prorektor
Martin Lundell - går inn frå 2. vara og erstattar Tore Vagn Lid som har slutta etter endt åremål

1. vara Merete Røstad (rykkjer opp frå 3. varamedlem
2. vara Kai Johnsen (utfylling jf. valresultat 2019)
3. vara Petrine Vinje (utfylling jf. valresultat 2019)

Endringa er gjeldande frå styremøte 14.12.2021.

Eksterne representantar

Kunnskapsdepartementet oppnemner fire eksterne representantar og to varamedlemer til styret.

1. varamedlem Lubna Jaffrey har meldt at ho går ut av ombodet etter at ho vart valt som stortingsrepresentant.

Departementet vil oppnemne ny varamedlem.