Dronefilming over KHiO

Tysdag 13. juni blir det gjort filmopptak over KHiO med drone.

NRK kjem med to pilotar som har ansvaret for drona og 3 personer som hjelper til.
Opptaka startar kl. 09.00 og held på nokre timar.

Tilsette og studentar har rett til å reservere seg mot bli med på filmopptak.

Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen om du har spørsmål eller ønskjer å reservere deg mot filming så skal vi vidareformidle dette til ansvarleg i NRK.