Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Bekjempelse av skjeggkre

Som mange av dere er klar over så er det oppdaget forekomster av skjeggkre på ulike steder inne i skolens lokaler.

Skjeggkre er et insekt som livnærer seg blant annet av cellulose og er i utgangspunktet helt ufarlig, men ingen ønsker å ha det her på skolen. Insektene ble oppdaget og innrapportert til oss første gang i november 2017. Siden den gang har insektene spredd seg rundt omkring på skolen, og vi har forsøkt å holde bestanden nede ved utplassering av limfeller beregnet på kartlegge forekomst, samt til å fange insektene. Dette har vist seg å være en omfattende oppgave som vår egen driftsenhet ikke kan håndtere, og skolens ledelse har besluttet å inngå avtale med en ekstern leverandør av skadedyrbekjempelse som nå skal hjelpe oss med denne oppgaven – Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS.

Teknikere fra det nevnte firmaet vil påbegynne arbeidet med å kartlegge hvor forekomstene av skjeggkre finnes i skolens lokaler, førstkommende fredag, altså 24. januar. De vil utføre arbeidet i all hovedsak etter ordinær arbeids- og undervisningstid. Dette for at vi skal få minst mulig forstyrrelser i vår daglige virksomhet – både i fagavdelinger og hos administrasjonen. Teknikerne vil utplassere limfeller i samtlige av skolens omlag tusen rom, noe som innebærer at de gis tilgang til samtlige rom og arealer på skolen. Dette vil skje inntil seks ganger pr. år i de neste to årene. Vi vil gjøre hva vi kan for å unngå å forstyrre skolens virksomhet, og ber om forståelse for at teknikerne må slippes til for å utføre arbeidet.

I påfølgelsen av selve kartleggingen vil teknikerne utplassere giftåter i form av ørsmå dråper under lister og sprekker, i de områdene der det oppdages forekomster av skjeggkre. Dette er en gift som ingen behøver å bekymre seg over. Den er ikke farlig for mennesker, og ingen skal bli eksponert for dråpene. Giften er svært effektiv og sies å ta knekken på inntil 90 % av alle insektene.

Pelias LimfelleHer ser dere et bilde som viser den type limfelle som vil plasseres ut i skolens arealer. Vi ber alle om å la disse fellene få stå i fred, da de er et viktig verktøy i kartleggingsarbeidet.

Teknikerne vil være uniformerte med arbeidsklær og legitimasjon fra Pelias AS når de utfører arbeider i våre lokaler.

Ytterligere informasjon om arbeidet og om problematikken rundt skadedyrene vil bli sendt ut etter hvert. Inntil da kan man finne informasjon fra Folkehelseinstituttet om skjeggkre.