Bekjempelse av skjeggkre

Som mange av dere er klar over så er det oppdaget forekomster av skjeggkre på ulike steder inne i skolens lokaler.

Skjeggkre er et insekt som livnærer seg blant annet av cellulose og er i utgangspunktet helt ufarlig, men ingen ønsker å ha det her på skolen. Insektene ble oppdaget og innrapportert til oss første gang i november 2017. Siden den gang har insektene spredd seg rundt omkring på skolen, og vi har forsøkt å holde bestanden nede ved utplassering av limfeller beregnet på kartlegge forekomst, samt til å fange insektene. Dette har vist seg å være en omfattende oppgave som vår egen driftsenhet ikke kan håndtere, og skolens ledelse har besluttet å inngå avtale med en ekstern leverandør av skadedyrbekjempelse som nå skal hjelpe oss med denne oppgaven – Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS.

Teknikere fra det nevnte firmaet vil påbegynne arbeidet med å kartlegge hvor forekomstene av skjeggkre finnes i skolens lokaler, førstkommende fredag, altså 24. januar. De vil utføre arbeidet i all hovedsak etter ordinær arbeids- og undervisningstid. Dette for at vi skal få minst mulig forstyrrelser i vår daglige virksomhet – både i fagavdelinger og hos administrasjonen. Teknikerne vil utplassere limfeller i samtlige av skolens omlag tusen rom, noe som innebærer at de gis tilgang til samtlige rom og arealer på skolen. Dette vil skje inntil seks ganger pr. år i de neste to årene. Vi vil gjøre hva vi kan for å unngå å forstyrre skolens virksomhet, og ber om forståelse for at teknikerne må slippes til for å utføre arbeidet.

I påfølgelsen av selve kartleggingen vil teknikerne utplassere giftåter i form av ørsmå dråper under lister og sprekker, i de områdene der det oppdages forekomster av skjeggkre. Dette er en gift som ingen behøver å bekymre seg over. Den er ikke farlig for mennesker, og ingen skal bli eksponert for dråpene. Giften er svært effektiv og sies å ta knekken på inntil 90 % av alle insektene.

Pelias LimfelleHer ser dere et bilde som viser den type limfelle som vil plasseres ut i skolens arealer. Vi ber alle om å la disse fellene få stå i fred, da de er et viktig verktøy i kartleggingsarbeidet.

Teknikerne vil være uniformerte med arbeidsklær og legitimasjon fra Pelias AS når de utfører arbeider i våre lokaler.

Ytterligere informasjon om arbeidet og om problematikken rundt skadedyrene vil bli sendt ut etter hvert. Inntil da kan man finne informasjon fra Folkehelseinstituttet om skjeggkre.