ARK 2021 presentert for ledelsen

Torsdag 15. april ble ARK-undersøkelsen presentert på KHiOs ledermøte. Her kan du også se hvilke ansatte som vant iPad i forbindelse med besvarelsen.

Første del av ARK-undersøkelsen ble gjennomført som en spørreundersøkelse rett før påske. Nå er rapportene etter spørreundersøkelsen presentert for ledelsen. Neste steg at alle ansatte blir invitert til et kollegamøte for kartlegging og tiltak. Du får en invitasjon fra din nærmeste leder (dekan eller seksjonssjef). Her vil rapporten bli presentert og den danner grunnlag for dialog og refleksjon. Vi håper at alle setter av tid til dette møtet som er planlagt gjennomført før 1. mai. Arbeidsmiljø er viktig for oss alle og vi trenger også din stemme selv om du ikke deltok i spørreundersøkelsen.

Vinnere av iPad og kake

Den fagavdelingen som hadde høyeste svarprosent får kake på et av sine kollegamøter og det ble avdeling dans med 53 %. Den administrative seksjonen som hadde høyeste svarprosent og som også får kake på et av sine møter, er seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur, med 80 %.  

Disse to ble trukket ut og får en iPad:

Seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur – Geir Hamre Moe


Avdeling dans – Josephine Jewkes

Har du spørsmål kan du kontakte din nærmeste leder, verneombudet eller din HR-kontakt.