Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Arbeidstid i julen 2021

Ser du fram til å kunne senke farten litt i den kommende julehøytiden? I tillegg til helligdagene får du fri julaften, én dag i romjulen samt nyttårsaften og har anledning til å begynne arbeidsdagen klokken 10.00 i romjulen der arbeidsforholdene tillater det.

Det er normal arbeidsdag til og med torsdag 23. desember.
Første og andre juledag (25. og 26. desember) og første nyttårsdag (1. januar) er helligdager.

Normal arbeidstid i forbindelse med julen er

  • julaften kl. 8-12
  • romjulen kl. 10-15.45
  • nyttårsaften kl. 10-12

Ansatte ved Kunsthøgskolen har i tillegg fri julaften (24. desember), 1. valgfri arbeidsdag i romjulen og nyttårsaften (31. desember).
Alle må huske å føre fiktivt arbeidstid i ESS.
De andre dagene i romjulen kan avspaseres eller tas ut som ferie etter avtale med nærmeste leder.

Merk: Fordi det gis to timer fri med lønn per dag i romjulen kan det ikke opparbeides plusstid før kl. 1000.

Ferie

Ferie skal som hovedregel avvikles innen utgangen av året, jfr. ferielovens § 5.
Oversikt over ferie du har til gode finner du i ESS under Kvoteoversikt.

Har du ikke fått tatt ut alle feriedagene i 2021?

Dersom du har ferie til gode må du ta opp med nærmeste leder hvordan du kan få tatt ut denne ferien før årsskiftet.
Er det ikke mulig å ta ut all ferien i år vil inntil 14 virkedager overføres til 2022. Dette gjøres automatisk i ESS.
Ferie ut over dette må det søkes om via ESS selvbetjeningsportal (ikke via DFØ-appen).

Informasjon om overføring av feriedager finnes på HR-portalen (krever innlogging via Feide).

Ferielovens bestemmelser om du var sykemeldt i ferien:
Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Fleksitid

Hvor mye fleksitid du har opparbeidet ser du i ESS under Kvoteoversikt.

Kunsthøgskolen har en avregningsperiode på 12 måneder for fleksitid. I henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten punkt 4, er det maksimalt 50 plusstimer eller 10 minustimer man kan ta med seg fra en avregningsperiode til neste.

Hvordan overføre fleksitid

Du trenger ikke gjøre noe aktivt dersom du skal overføre opp til 50 timer.

Har du mer enn 50 timer per 31.12.2021, må du avtale med din leder hvordan du kan få avspasert dem før nyttår. Alle timer utover 50 timers kvoten vil bli slettet, og disse timene kan ikke utbetales i lønn.

Har du mer enn 10 minustimer pr. 31.12.2020 vil dette fremgå av ESS over nyttår, og du bli trukket i lønn for det overskytende.

Vi ønsker alle en fin adventstid når den tid kommer😊

Berit Hernes Bakke
fungerende HR-sjef