Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Design: Jan Bergerlind, travelstuff.no
Design: Jan Bergerlind, travelstuff.no

Arbeidstid i julen

Det nærmer seg jul og årsskifte og dermed også utløp av ferieåret og perioden for fleksitid.

Arbeidstid i julen for administrativt ansatte

Normal arbeidstid i forbindelse med julen for administrativt ansatte er:

julaften kl. 8-12
romjulen kl. 10-15.45
nyttårsaften kl. 10-12

Kunsthøgskolen gir som vanlig alle medarbeidere fri med lønn julaften, nyttårsaften og en dag i romjulen. Alle må huske føre fiktivt arbeidstid i ESS.

De andre dagene i romjulen kan avspaseres eller tas ut som ferie etter avtale med nærmeste leder.

Merk: Fordi det gis to timer fri med lønn per dag i romjulen kan det ikke opparbeides plusstid før kl. 10.00.

Ferie

Ferie skal som hovedregel avvikles innen utgangen av året, jfr. ferielovens § 5.

Oversikt over ferie du har til gode finner du i ESS under Kvoteoversikt.

Har du ikke fått tatt ut alle feriedagene i 2020?
Dersom du har ferie til gode må du ta opp med nærmeste leder hvordan du kan få tatt ut denne ferien før årsskiftet

Er det ikke mulig å ta ut all ferien i år vil inntil 14 virkedager overføres til 2021. Dette gjøres automatisk i ESS.

Ferie ut over dette må det søkes om via ESS selvbetjeningsportal (ikke via DFØ-appen).

Informasjon om overføring av feriedager finnes på HR-portalen (krever innlogging via Feide),

Ferielovens bestemmelser om du var sykemeldt i ferien:
Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Seniorsaldo ved periodeslutt (for seniorer) skal avvikles innen utgangen av 2020.

Overføring av ekstra ferieuke for ansatte over 60 år ( avtalefestet ferie).
Ved skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, kan avtalefestet ferie overføres helt eller delvis til neste ferieår.

Fleksitid

Kunsthøgskolen har en avregningsperiode på 12 måneder for fleksitid. I henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten punkt 4, er det maksimalt 50 plusstimer eller 10 minustimer man kan ta med seg fra en avregningsperiode til neste.

Hvor mye fleksitid du har opparbeidet ser du i Ess under Kvoteoversikt.

Hvordan overføre fleksitid

Du trenger ikke gjøre noe aktivt dersom du skal overføre opp til 50 timer.

Har du mer enn 50 timer per 31.12.2020, må du avtale med din leder hvordan du kan få avspasert dem før nyttår. Alle timer utover 50 timers kvoten vil bli slettet, og disse timene kan ikke utbetales i lønn.

Har du mer enn 10 minustimer pr. 31.12.2020 vil dette fremgå av ESS over nyttår, og du bli trukket i lønn for det overskytende.

Avspaseringer må du søke leder om på vanlig måte i ESS.

Vi ønsker alle en fin adventstid når den tiden kommer! J

Vennlig hilsen

Rannveig
HR-teamet

Se også: Kunsthøgskolens åpningstider jul og nyttår 2020