Ansattutveksling gjennom Erasmus

Vi har fått 23.200 euro av EU i tilskudd til ansattutveksling i 2018/2019. Disse midlene er tilgjengelige for alle ansatte.

Man kan dra på to typer opphold: Teaching og training.

Faglig ansatte

Ansatte i undervisinings- og forskningsstilling kan reise på kortere undervisningsopphold til samarbeidspartnere i Europa med støtte fra Erasmus+ for samarbeide med kollegaer, gjesteforelese, holde kurs og veilede PhD-kandidater.

Forutsetninger

• Du må være ansatt i undervisningsstilling eller som stipendiat.
• Vi må ha en Erasmus-avtale med skolen du skal besøke. Oversikt over skoler vi har avtale med
• Oppholdet må vare mellom 2 dager og 2 måneder. Normalt gis det støtte for inntil 2 uker. Det kan bevilges støtte for opptil to reisedager.
• Du må undervise i minimum 8 timer per uke.
• Dekan må godkjenne oppholdet og være innforstått med å dekke kostnadene som overstiger stipendbeløpet.

Din avdeling kan også invitere en gjesteforeleser fra et partneruniversitet eller ansatte fra en bedrift til å undervise ved enheten.

Alle ansatte, inkl. teknisk-administravt ansatte

Alle ansatte ved KHiO kan søke Erasmus-midler til korte opplæringsopphold ved universiteter, bedrifter og organisasjoner i Europa. Oppholdet må godkjennes av din nærmeste leder og være nyttig og relevant for ditt arbeidsområde.

Eksempler på opphold du kan få støtte til:

• Deltakelse på "staff training week", "international week", "partner days” og lignende
• Jobbskygging: ansatte reiser til et universitet for å lære av kollegers erfaringer og beste praksis
• Seminarer og workshops
• Opplæring på verksted
• Språkkurs

Tilskudd

• Tilskuddet er ment som et bidrag for å øke ansattmobiliteten ved KHiO.
• Tilskuddet vil kun dekke deler av utgiftene forbundet med oppholdet. Det forventes at avdeling/seksjon dekker overskytende beløp.
• Tilskuddet overføres til avdelingen oppholdet er gjennomført.

Satser

Mottakerland / Sats per dag
Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Sverige og United Kingdom / € 112
Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike / € 99
Bulgaria, Kroatia, Estland, Latvia, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia, Tsjekkia og Ungarn / € 87

I tillegg gis det noe reisestøtte, mellom 180 og 360 euro avhengig av avstand.

Det er løpende søknadsfrist.

Kontakt

Espen Matheussen