Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ansattes fysiske oppmøte på KHiO etter ferien

Revidert 3.9.2020:

Retningslinjer for ansattes fysiske oppmøte høst 2020

I løpet av sommeren har smittesituasjonen i Norge endret seg. Myndighetene har kommet med anbefalinger om at hjemmekontor fortsatt bør være mulig for å forhindre smitteutbrudd, særlig i de store byene der arbeidstakerne er mer avhengig av kollektivtransport.

På denne bakgrunn gjelder følgende retningslinjer for ansatte ved KHiO inntil videre:

  • Smittevernstiltak kan komme til å vare hele studieåret, og det er derfor vesentlig å sikre fleksible ordninger som kan tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernråd fra myndighetene og den generelle smittesituasjonen i samfunnet.
  • Inntil videre gjelder at ansatt og leder finner fleksible, og der det er mulig, langsiktige løsninger, som både ivaretar utførelsen av arbeidsoppgaver og et forsvarlig smittevern. Ansattes behov bør vektlegges, under de forutsetning for hjemmekontor som nevnes under.
  • Generelt for adgangen til hjemmearbeid gjelder det at ansatte har oppgaver som kan løses på kvalitativt samme nivå som ved fysisk oppmøte.
  • Frem til 15.9.2020 er kjernetiden opphevet, jfr. utfordringene med smittevern og kollektivtransport. For å øke fleksibiliteten og der hvor tjenesten tillater det, kan konkret arbeidstid avtales med nærmeste leder (for eksempel møte klokken 10.00 -17.00).
  • Gjeldende regler i arbeidslivet gjelder fortsatt, som krav om sykemelding ved sykefravær.
  • Møter med mange deltakere (som krever store møterom) skal inntil videre, som hovedregel, gjennomføres digitalt. Det er anledning til å fravike det, hvis det er mulig å gjennomføre møtet med fysisk oppmøte og smittevernreglene samtidig overholdes.
  • Avslutningsvis oppfordres den enkelte til å bidra til at KHiO er en trygg og god arbeidsplass som respekterer de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Pål Stephensen
seksjonssjef virksomhetsstyring