Allmøte for studenter

7. september kl 15.30–16.30 i Auditoriet

Saker:
SiO-presentasjon ved Magnar A. Hauge, salgs- og servicepilot
KHiOs første fadderuke
Studentdemokrati – valgordning

Åpen post:
Kort informasjon fra rektor og direktør om aktuelle saker. Mulighet for spørsmål og innspill