Allmøte for ansatte

24. oktober kl. 12-13 blir det allmøte for ansatte i Auditoriet

Det er sendt ut innkalling på e-post til alle ansatte om

ALLMØTE 24. OKTOBER kl. 12-13 i Auditoriet.

Saker på dagsordenen er:
- Arbeidet med organisering av fellesadministrasjonen – rapport fra arbeidsgruppe beskriver tre mulige modeller
- Modell for programansvar, program- og studieadministrativt ansvar på avdelingene.

Vel møtt!

Se også: Rapport frå arbeidsgruppa som har vurdert organisering av fellesadministrasjonen