Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Allmøte for ansatte

6. september kl 12.00–13.00 i Auditoriet

Hovedtema:
Mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom AHO, KHiO og NMH

Kunnskapsdepartementet ønsker vår vurdering av mulighetene som skisseres i rapporten og også av andre muligheter som institusjonene ser som aktuelle. Saken skal behandles i styret 26. september og fristen for å svare KD er 15. oktober 2017.

På allmøtet vil;
- Dekan Suzanne Bjørneboe (KHiOs representant i arbeidsgruppen for Mulighetsstudiet) kort redegjøre for de fire scenariene
- Du kunne stille spørsmål og komme med synspunkter
- Prosessen frem til saken legges frem for styret bli redegjort for (hvor og hvordan innspill til rapporten kan gis)

Åpen post:
- Kort informasjon fra rektor og direktør om aktuelle saker. Mulighet for spørsmål og innspill.