Allmøte for ansatte

6. september kl 12.00–13.00 i Auditoriet

Hovedtema:
Mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom AHO, KHiO og NMH

Kunnskapsdepartementet ønsker vår vurdering av mulighetene som skisseres i rapporten og også av andre muligheter som institusjonene ser som aktuelle. Saken skal behandles i styret 26. september og fristen for å svare KD er 15. oktober 2017.

På allmøtet vil;
- Dekan Suzanne Bjørneboe (KHiOs representant i arbeidsgruppen for Mulighetsstudiet) kort redegjøre for de fire scenariene
- Du kunne stille spørsmål og komme med synspunkter
- Prosessen frem til saken legges frem for styret bli redegjort for (hvor og hvordan innspill til rapporten kan gis)

Åpen post:
- Kort informasjon fra rektor og direktør om aktuelle saker. Mulighet for spørsmål og innspill.