Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

11 vil bli direktør på KHiO

Elleve personar hadde meldt seg då søknadsfristen for direktørstillinga på KHiO gjekk ut 1. november.

Det er åtte menn og tre kvinner blant søkjarane. Fire av dei elleve søkjarane har fått namnet sitt unnateke offentlegheit.

Søkjarlista er offentleg og blir tilgjengeleggjort ved å sende spørsmål om innsyn som vil bli behandla av HR.

Det er styret på KHiO som er tilsetjingsorgan. Det er oppretta eit innstillingsutval, som vert leia av rektor, med eksternt styremedlem, to interne leiarar og 3 representantar oppnemnde av dei tilsette. Innstillingsutvalet har allereie starta opp arbeidet og skal nå gjere ei vurdering av søkjarane før styret føretar tilsetjing på eit styremøte i januar 2021. KHiO har også engasjert Amrop Delphi som skal medverke med hjelp i rekrutteringsprosessen.

Annemarie Bechmann Hansen har sin siste arbeidsdag som direktør 6. november 2020. Seksjonsssjef Pål Stephensen fungerer i stillinga. Han er også søkjar til den utlyste stillinga. Stillinga som direktør på KHiO er ei åremålsstilling for seks år.