Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ny strategisk plan

Arbeidet med ny strategisk plan startet med styreseminar november 2021, og involverer hele organisasjonen i ulike høringsrunder før vedtak om ny strategisk plan i styremøte i desember 2022.

Strategi – plan for prosess – modell for involvering

Strategi Plan

Innspillsrunde fra organisasjonen

Med utgangspunkt i tre fokusområder (kunstnerisk kjerne, bærekraft, strategisk samarbeid) som er fastsatt for Kunsthøgskolens strategi bes organisasjonen om å bidra med innspil som kan konkretisere strategien.

Det har vært gjennomført to høringsrunder, den siste med frist for innspill 19. september 2022.

Skjema for innspill norsk
Skjema for innspill engelsk

Prosess

Styreseminaret den 16.-17. november 2021, samt påfølgende møter med dekanene førte til formuleringen av tre fokusområder:

Kunstnerisk kjerne

Kunstnerisk kjerne handler om å bestrebe seg på, ut fra aktuelle forutsetninger, å la de faglige prioriteringene lede arbeidet i utviklingen av de tre områdene Kunsthøgskolens virksomhet bygger på: undervisning, forskning og formidling.

Bærekraft

Bærekraft i utvidet forstand påvirker både samfunnet og institusjonen, det er derfor noe som må forstås både ut fra sosiale og kulturelle sammenhenger og ut fra miljø- og klimaspørsmål. ” Bærekraft” inkluderer derfor institusjonens, avdelingenes og seksjonenes arbeid med miljø- og klimarelaterte spørsmål samt arbeid med å fremme arbeids- og studiemiljøet. På bakgrunn av dette bør derfor også” Bærekraft” settes i relasjon til Kunsthøgskolens rekruttering og hvordan rekrutteringen speiler samfunnet.

Strategisk samhandling

Samarbeid uttrykker strategiske valg som skal bidra til å styrke fagmiljøene og Kunsthøgskolen. Gjennom å identifisere og søke muligheter for bedre bruk av eksisterende ressurser samt gjennom internt og eksternt samarbeid kan nytt handlingsrom og flere ressurser til prioritert arbeid frigjøres. Strategisk samarbeid omfatter også forholdet til yrkeslivet og samfunnet, og en ambisjon om å være en synlig aktør i de ulike sammenhengene vi opererer i.

Prosessledelse

Rektoratet
Rektoratet presenterer problemstillinger, motiverer til deltakelse og legger til rette for gode diskusjoner i på ulike møtearenaer
Rektoratet gjennomfører dette i samarbeid med enhetsledere (dekaner, seksjonssjefer, ledere for organ, råd og utvalg oa)

Sekretariat
Utreder kunnskapsgrunnlag
Understøtter prosessen
Sikrer tilgang til dokumenter, innhenter innspill, sammenstiller osv.
Ressurser tilsvarende ca 60% stilling i 12 måneder, anslagsvis kr 500.000.

Organisasjonsforankring

Styremøte 26.10.2021 - referat - sakspapir sak 64/21