Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 96, Firefox (Android) 94, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 96, Baidu 7.12, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 96, Edge 95, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Opera 80, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ny strategisk plan

Arbeidet med ny strategisk plan starter med styreseminar november 2021, og vil involvere hele organisasjonen før vedtak mot slutten av 2022. Planen er tenkt å gjelde i en periode på fire år fra 2023.

Strategi – plan for prosess – modell for involvering

Strategi Plan

Prosessledelse

Rektoratet som prosessledelse:
Rektoratet presenterer problemstillinger, motiverer til deltakelse og legger til rette for gode diskusjoner i på ulike møtearenaer
Rektoratet gjennomfører dette i samarbeid med enhetsledere (dekaner, seksjonssjefer, ledere for organ, råd og utvalg oa)

Sekretariat:
Utreder kunnskapsgrunnlag
Understøtter prosessen
Sikrer tilgang til dokumenter, innhenter innspill, sammenstiller osv.
Ressurser tilsvarende ca 60% stilling i 12 måneder, anslagsvis kr 500.000.

Organisasjonsforankring

Styremøte 26.10.2021 - referat - sakspapir sak 64/21