Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Ny strategisk plan

Arbeidet med ny strategisk plan starter med styreseminar november 2021, og vil involvere hele organisasjonen før vedtak mot slutten av 2022.

Strategi – plan for prosess – modell for involvering

Strategi Plan

Innspillsrunde fra organisasjonen

Med utgangspunkt i tre fokusområder (kunstnerisk kjerne, bærekraft, strategisk samarbeid) som er fastsatt for Kunsthøgskolens strategi bes organisasjonen om å bidra med innspil som kan konkretisere strategien.

Innspillene kan for eksempel konkretisere avdelingens forslag til:

  • faglig retning: hva som skal prege den faglige retningen innen fokusområdet
  • faglige prioriteringer: hvilke faglige prioriteringer som skal være førende innen fokusområdet
  • mål: hva som skal oppnås mer konkret innen fokusområdet
  • resultater: hva som kan vise at mål er nådd innen fokusområdet

Last ned skjema for innspill

Kunstnerisk kjerne

Kunstnerisk kjerne handler om å bestrebe seg på, ut fra aktuelle forutsetninger, å la de faglige prioriteringene lede arbeidet i utviklingen av de tre områdene Kunsthøgskolens virksomhet bygger på: undervisning, forskning og formidling.

Bærekraft

Bærekraft i utvidet forstand påvirker både samfunnet og institusjonen, det er derfor noe som må forstås både ut fra sosiale og kulturelle sammenhenger og ut fra miljø- og klimaspørsmål. Som overskrift inkluderer ”Bærekraft” derfor både bærekraftig verden, og bærekraftig utdanning og arbeidsliv.

Strategisk samhandling

Samarbeid uttrykker strategiske valg som skal bidra til å styrke fagmiljøene og Kunsthøgskolen. Gjennom å identifisere og søke muligheter for bedre bruk av eksisterende ressurser samt gjennom internt og eksternt samarbeid kan nytt handlingsrom og flere ressurser til prioritert arbeid frigjøres. Strategisk samarbeid omfatter også forholdet til yrkeslivet og ambisjonen om å være en synlig aktør i de sammenhengene vi opererer i, som samlet sett består av: forskning, formidling og undervisning.

Prosessledelse

Rektoratet som prosessledelse:
Rektoratet presenterer problemstillinger, motiverer til deltakelse og legger til rette for gode diskusjoner i på ulike møtearenaer
Rektoratet gjennomfører dette i samarbeid med enhetsledere (dekaner, seksjonssjefer, ledere for organ, råd og utvalg oa)

Sekretariat:
Utreder kunnskapsgrunnlag
Understøtter prosessen
Sikrer tilgang til dokumenter, innhenter innspill, sammenstiller osv.
Ressurser tilsvarende ca 60% stilling i 12 måneder, anslagsvis kr 500.000.

Organisasjonsforankring

Styremøte 26.10.2021 - referat - sakspapir sak 64/21