Vitnemål for fullført studieprogram

Når du har fullført et studieprogram, får du både digitalt- og vitnemål på papir automatisk.

Grunnlaget for vitnemålet

Når du nærmer deg slutten av studietida på programmet ditt, undersøker Kunsthøgskolen om du oppfyller kravene til vitnemål. Grunnlaget er emnene i utdanningsplanen din på Studentweb.

Vitnemålet utstedes kun én gang og bare på norsk. Ta derfor godt vare på dette verdipapiret.

Diploma supplement - vitnemålstillegg på engelsk

Dersom du har oppnådd en grad, får du også et vitnemålstillegg på engelsk. Tillegget følger europeisk standard og inneholder blant annet forklaring av det norske utdanningssystemet.

Når kan jeg forvente å motta vitnemålet og vitnemålstillegget?

Vitnemål blir produsert så fort siste sensur er falt og eksamensresultatet er registrert og gjort kjent i Studentweb.

Ditt digitale vitnemål vil være tilgjengelig på Vitnemålsportalen. Her samles alle dine resultater fra norske universiteter og høgskoler. Du kan enkelt dele resultatene med potensielle arbeidsgivere, studiesteder eller andre relevante parter.

Postadresse

Vitnemålet på papir blir sendt til semesteradressa som du har registrert i Studentweb, og på grunn av postgang så vil du motta dette senere enn på Vitnemålsportalen.

Vitnemålet blir sendt som rekommandert post som krever at du personlig må vise legitimasjon for hente det på ditt postkontor. Husk at uavhentet rekommandert post blir returnert av Posten etter 14 dager.

Hva du selv bør kontrollere for å raskt få utstedt korrekt vitnemål

  • Er navnet mitt registrert korrekt i Studentweb?
  • Er min semesteradresse riktig i Studentweb?
  • Har jeg oppgitt mitt norske fødselsnummer (kreves for at ditt digitale vitnemål publiseres på Vitnemålsportalen)?
  • Er alle emner i utdanningsplanen min på Studentweb registrert med bestått?
  • Har jeg oppnådd det antall studiepoeng som står i studieplanen?
  • Har jeg eksterne emner som skal innpasses?
  • Er eventuelle utvekslingsopphold registrert, med godkjenning av emner?

Tapt vitnemål?

Dersom vitnemålet ditt er tapt for godt, kan du søke om å få duplikat.