Vitnemål for fullført studieprogram

Når du har fullført et studieprogram, utstedes vitnemål automatisk. Du får både vitnemål på papir og digitalt i Vitnemålsportalen.

Grunnlaget for vitnemålet

Når du nærmer deg slutten av studietida på programmet ditt, undersøker Kunsthøgskolen om du oppfyller kravene til vitnemål. Grunnlaget er emnene i utdanningsplanen din på Studentweb.

Dersom du har endret navn, eller navnet du er registrert med er feil er det viktig at du endret dette før vitnemålet produseres. 

Vitnemålet er et verdipapir! Ta derfor godt vare på originalvitnemålet ditt, det utstedes kun én gang og bare på norsk.

Diploma Supplement - vitnemålstillegg på engelsk

Dersom du har oppnådd en grad, får du også et vitnemålstillegg på engelsk. Tillegget følger europeisk standard og inneholder blant annet en beskrivelse av studieprogrammet og graden du har oppnådd. Formålet er å bedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av graden.

Når kan jeg forvente å motta vitnemålet og vitnemålstillegget?

Vitnemål blir produsert så fort siste sensur er falt og eksamensresultatet er registrert og gjort kjent i Studentweb.

Ditt digitale vitnemål vil være tilgjengelig på Vitnemålsportalen. Her samles alle dine resultater fra norske universiteter og høgskoler. Du kan enkelt dele resultatene med potensielle arbeidsgivere, studiesteder eller andre relevante parter.

Vitnemålet kommer i posten - husk å oppdatere adressen din!

Vitnemålet blir sendt til semesteradressa du har registrert i Studentweb, og på grunn av postgang så vil du motta dette senere enn på Vitnemålsportalen.

Adressen endrer du selv i Studentweb. Husk at denne adressen må være oppdatert og korrekt.

Vitnemålet blir sendt som rekommandert post. Det vil si at vitnemålet blir returnert til KHiO dersom du ikke henter det hos Posten innen 14 dager. Ta kontakt med din avdeling hvis du lurer på om de har mottatt det. Hvilken dato som er siste frist for henting, vil stå på hentemeldingen du får tilsendt fra Posten.

Hva du selv bør kontrollere for å raskt få utstedt korrekt vitnemål

  • Er navnet mitt registrert korrekt i Studentweb?
  • Er min semesteradresse riktig i Studentweb?
  • Har jeg oppgitt mitt norske fødselsnummer (kreves for at ditt digitale vitnemål publiseres på Vitnemålsportalen)?
  • Er alle emner i utdanningsplanen min på Studentweb registrert med bestått?
  • Har jeg oppnådd det antall studiepoeng som står i studieplanen?
  • Har jeg eksterne emner som skal innpasses?
  • Er eventuelle utvekslingsopphold registrert, med godkjenning av emner?

Tapt vitnemål?

Dersom vitnemålet ditt er tapt for godt, kan du søke om å få duplikat.