Tapt vitnemål

Dersom vitnemålet ditt er tapt for godt, kan du søke om å få duplikat av ditt vitnemål.

Dokumentasjon

For å få utskrive nytt duplikat, må vitnemålet ditt være tapt for godt. Dokumentasjonen kan være  meldinga til politiet dersom vitnemålet er stjålet, bekreftelse fra forsikringsselskap ved tyveri eller brann, rester av selve vitnemålet dersom det er ødelagt eller tilsvarende.

Behandling av søknaden

Dersom søknaden din blir innvilget, vil Kunsthøgskolen skrive ut nytt duplikat av ditt opprinnelige vitnemål. I noen tilfeller er det av tekniske eller praktiske grunner ikke lengre mulig å skrive ut nytt vitnemål, særlig for eldre grader. I disse tilfellene kan KHiO skrive ut bekreftelse på den oppnådde graden, eventuelt sammen med karakterutskrift.

Send søknad

Det er viktig at du oppgir personlige opplysninger:

  • Fullt navn (da du tok graden og i dag)
  • Fødselsdato
  • Korrekt nåværende postadresse, telefon og e-post
  • Hvilket studieprogram du gikk på
  • Når du begynte på utdanningen og når du fullførte

Saksbehandlingstiden vil normalt være på rundt tre uker. Søknad og dokumentasjon sender du til postmottak@khio.no.

Husk at du ikke alltid trenger ditt vitnemål på papir. Les mer om Vitnemålsportalen.