Bekrefte vitnemål og Vitnemålsportalen

Personer med høyereutdanning kan dele resultatene sine digitalt med arbeidsgivere og andre gjennom tjenesten Vitnemålsportalen fra Kunskapsdepartementet.

Vitnemålsportalen

  • gjør det enkelt å dele og motta resultat fra høyere utdanning.
  • sikrer at resultat som blir delte er korrekte uten behov for å kontakte høgskolen som utstedte resultatene

Les mer om Vitnemålsportalen.

Kontakte Kunsthøgskolen i Oslo

Dersom Vitnemålsportalen ikke kan benyttes, kan Kunsthøgskolen bekrefte vitnemål og karakterutskrifter.

Send kopi av vitnemålet eller karakterutskriften på e-post til postmottak@khio.no eller i et brev til:

Kunsthøgskolen i Oslo
Postboks 6853 St. Olavs plass
0130 Oslo

Dersom du ikke har kopi av vitnemålet eller karakterutskriften, kan du sende oss navnet og fødselsdatoen til personen. I så fall kan vi bare bekrefte hvilken grad personen har oppnådd og hvilke eksamener personen har bestått. 

Vi fyller ikke ut tredjeparts-skjema som en del av denne tjenesten.