Bekrefte vitnemål og Vitnemålsportalen

Du kan dele resultat på emner og oppnådd grad digitalt med arbeidsgivere og andre gjennom den offentlige tjenesten Vitnemålsportalen. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte.

Vitnemålsportalen:

  • gjør det enkelt for søker å tilgjengeliggjøre sine resultater
  • gjør det enkelt for arbeidsgivere og studiesteder å motta resultater
  • sikrer at resultater som deles er korrekte

Les mer om Vitnemålsportalen.

Kontakte Kunsthøgskolen i Oslo for bekreftelse

En del eldre resultater er ikke registrert digitalt. Dersom Vitnemålsportalen ikke kan benyttes til å dele resultatene dine, kan Kunsthøgskolen gi en bekreftelse på oppnådd grad. Vær oppmerksom på at dette kan ta litt tid. 

Kontakt oss på e-post til postmottak@khio.no. Send oss navn og fødselsdato på personen. I så fall vil vi kun bekrefte hvilken grad personen har oppnådd.

Vi gir ikke ut noen annen informasjon om våre tidligere studenter og fyller ikke ut tredjeparts-skjema som en del av denne tjenesten.