Generell informasjon for deg som skal på utveksling

This over is it

Det kan være mye å huske på når du skal på utveksling. Her er informasjon som vi ber deg om å lese nøye for å finne ut hva du må gjøre før, under og etter oppholdet ditt.

Semesteravgift

Når du reiser på utveksling gjennom Kunsthøgskolens avtaler, skal du betale semesteravgift og semesterregistrere deg som vanlig ved Kunsthøgskolen det semesteret du er i utlandet. Ved utveksling innenfor Nordplus og Erasmus skal du ikke betale semesteravgift ved vertsinstitusjonen. Ved utveksling utenfor disse programmene kan andre regler gjelde.

Oppholdstillatelse/visum

I mange land trenger du oppholdstillatelse/visum. Ta kontakt med det aktuelle landets ambassade for nærmere informasjon om hva du trenger. Utenriksdepartementet har også mye nyttig reiseinformasjon for norske statsborgere.

Bolig

De fleste vertsinstitusjoner kan være behjelpelig med å finne bolig. Noen steder bestilles det hybel til deg, andre steder får du en adresseliste over hybelformidlinger. Kontakt din vertsinstitusjon for nærmere opplysninger.

Forsikring

Du må selv påse at du er forsikret før du reiser. Alle norske statsborgere som skal studere i utlandet i inntil 12 måneder er pliktige medlemmer av Folketrygden. Medlemskapet skjer automatisk dersom du innvilges støtte gjennom Lånekassen. Har du ikke støtte fra Lånekassen må du sende søknad om frivillig medlemskap til NAV Internasjonalt. Medlemskapet gir deg rett til medisinsk behandling i utlandet. I EØS-land og i Sveits får du dekket utgifter etter oppholdslandets regler. Utenfor EØS (samt i enkelte EØS-land hvor helsetilbudet er vurdert som dårligere enn i Norge) vil du ha rett til utvidet dekning (tilsvarer dekningen du ville fått i Norge). Nødvendige papirer og informasjon blir sendt til den adressen du har oppgitt til Lånekassen. Se NAV og Helfo for mer informasjon.

Tilleggsforsikring: Folketrygden dekker kun helsetjenester og ikke f.eks. hjemtransport ved sykdom og heller ikke innbo, reisegods etc. Du må derfor i tillegg ha en god reiseforsikring. ANSA– organisasjonen for norske studenter i utlandet - tilbyr en forsikring spesialtilpasset for utenlandsstudenter. Noen få universiteter krever at du kjøper deres egen forsikring.

NB! Merk at det kan forekomme egne regler for forsikring for studenter som tar et praksisopphold i utlandet.

Studiepoeng og karakterutskrift

Som en hovedregel skal du ta et fullt semester hos vertsinstitusjonen. Det betyr at du skal ta tilsvarende 30 studiepoeng.

Etter at oppholdet ditt er slutt må du få en karakterutskrift fra vertsinstitusjonen. Denne skal du snarest levere til oss slik at vi får innpasset studiepoengene i graden din og rapportert dem til Lånekassen.

Utreise og hjemreise

Kunsthøgskolen i Oslo ønsker at flere studenter drar på utveksling i løpet av sitt studie. Samtidig er det en kjensgjerning at mange velger å benytte seg av fly når de skal reise til og fra sin vertsinstitusjon. Transportsektoren står for en stor del av utslippene av klimagasser. Vi mener at utveksling er et gode for studentene og for KHiO og at det bidrar til høyere kvalitet på utdanningen, som igjen er et gode for samfunnet. Samtidig ser vi at det kan være et motsetningsforhold mellom hensynet til miljøet og et utvekslingsopphold i utlandet. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Fra neste år kommer Erasmus-programmet til å gi studenter muligheter for ekstrastipend for miljøvennlig transport. Som en del av det grønne skiftet ønsker KHiO å oppfordre studenter som skal på utveksling til å velge tog eller buss når de drar på utveksling gjennom å tilby økonomisk støte til studenter som velger tog eller buss som transportmiddel.

Studenter som er på utveksling i 2019 eller skal på utveksling våren 2020 kan få refundert opp til 1750 NOK per reise ved utreise eller hjemreise fra vertsinstitusjonen. Maksimum beløp tur-retur er 3500 NOK. Hver reise det kreves refusjon for må foregå i sin helhet med tog og/eller buss.

For å få refundert utgifter til miljøvennlig transport må du sende refusjonsskjema med dokumentasjon/kvitteringer i etterkant av reisen.

Informer din avdelingskontakt på utveksling om du planlegger en klimavennlig reise.

For deg som er Erasmus-student:

Erasmus logo

Online Learning Agreement

Learning Agreement er en avtale mellom deg, Kunsthøgskolen i Oslo og din vertsinstitusjon. Avtalen beskriver hvilke emner du tar under utvekslingsoppholdet, og hvilke emner i din utdanningsplan på KHiO som erstattes. Avtalen må signeres av alle parter og er din garanti for at studiepoengene du tar under utvekslingsoppholdet blir godkjent som del av din grad ved KHiO.

Det er ditt ansvar å sørge for at Learning Agreement blir fylt ut og signert av alle parter. Du vil ikke få Erasmus-stipend uten at Learning Agreement er ferdigstilt.

KHiO bruker Online Learning Agreement (OLA)

 • OLA blir opprettet av KHiO og delvis fylt ut av oss
 • Du får tilsendt OLA til din e-post fra Erasmus Dashboard. I den mailen er det en lenke til registrering av bruker. Deretter kan du fylle ut resten av OLA selv.
 • Du må selv finne ut hvilke emner du skal ta på vertsinstitusjonen og fylle dem ut i OLA.
 • Du må også finne ut hvilke emner du ikke skal ta på KHiO mens du er på utveksling og fylle inn disse. Du finner dem i din utdanningsplan på Studentweb.
 • Det er veldig viktig at du fyller ut riktig kontaktperson hos vertsinstitusjonen!
 • Du signerer i Erasmus Dashboard. Når du har signert, blir din OLA sendt til KHiO.
 • Dersom alt er ok, signerer KHiO din OLA, og den sendes videre til vertsinstitusjonen (Receiving Institution) for den siste signaturen.

Du får beskjed på e-post når en part har signert. Du kan også logge på OLA for å sjekke status.

Hvis du trenger hjelp eller råd med utfyllingen, kan du kontakte oss.

PDF-versjon av OLA?

Dersom vertsinstitusjonen ikke kan signere online og krever en papirkopi, kan du skrive ut en PDF av Online Learning Agreement. I så fall må du sende en (skannet) kopi signert av alle tre parter til KHiO.

Online Linguistic Support

Du vil få tilsendt en mail med link til en språktest fra Erasmus+ Online Linguistic Support. Resultatet på språktesten rapporteres ikke til noen, den er bare ment som en hjelp til deg. Om du har behov for det vil du også få tilbud om et online språkkurs. Når oppholdet er slutt skal du ta språktesten på nytt.

Om du er skandinavisktalende og drar til et annet skandinavisk land, eller hvis du drar til et land hvor de snakker ditt morsmål, behøver du ikke å ta språktesten.

Erasmus-stipend

Når du drar på utveksling til en skole vi har Erasmus-avtale med, vil du få Erasmus-stipend. Dette er per nå på 410 eller 460 euro per måned, avhengig av destinasjon. Før du drar vil du få tilsendt en kontrakt for Erasmus-stipend. Her skal du fylle ut bankkontoinformasjon og opplysninger om hvordan du er forsikret under oppholdet. Du er forpliktet til å ha forsikring mens du er på utveksling. Kontrakten skal så signeres og returneres.

Før du får utbetalt stipendet må du også ha:

 • fylt ut og signert Online Learning Agreement
 • fullført OLS-språktestens første del
 • betalt semesteravgift og semesterregistrert deg

Ved oppholdets start vil du få utbetalt 80 % av stipendet. De resterende 20 % får du utbetalt når:

 • oppholdet er over
 • vi har mottatt karakterutskrift / transcript of records
 • ny språktest er gjort, hvis påkrevd
 • du har fullført evaluering av utvekslingsoppholdet. Evalueringen sendes til deg automatisk på e-post

Nøyaktige vilkår for utbetaling av stipend finner du i kontrakten.

Er du ikke norsk statsborger? Da må du også sende oss en kopi av passet ditt.

Enkelte studenter kan ha mulighet til å få ekstrastipend. Dette gjelder studenter med barn under 18 år, studenter med rett på tilrettelegging eller studenter som skal på praksis. Ta kontakt med studieseksjonen for mer informasjon.

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmus-studentcharteret beskriver hvilke rettigheter og forpliktelser du har, og hva du kan forvente fra hjemme- og vertsorganisasjonene før, under og etter oppholdet som Erasmus+-student.