Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Generell informasjon for deg som skal på utveksling

This over is it

Det kan være mye å huske på når du skal på utveksling. Her er informasjon vi ber deg lese nøye for å finne ut hva du må gjøre før, under og etter oppholdet.

Semesteravgift

Når du reiser på utveksling gjennom Kunsthøgskolens avtaler, skal du betale semesteravgift og semesterregistrere deg som vanlig ved Kunsthøgskolen det semesteret du er i utlandet. Ved utveksling innenfor Nordplus og Erasmus skal du ikke betale semesteravgift ved vertsinstitusjonen. Ved utveksling utenfor disse programmene kan andre regler gjelde.

Oppholdstillatelse/visum

I mange land trenger du oppholdstillatelse/visum. Ta kontakt med det aktuelle landets ambassade for nærmere informasjon om hva du trenger. Utenriksdepartementet har også mye nyttig reiseinformasjon for norske statsborgere.

Bolig

De fleste vertsinstitusjoner kan være behjelpelig med å finne bolig. Noen steder bestilles det hybel til deg, andre steder får du en adresseliste over hybelformidlinger. Kontakt din vertsinstitusjon for nærmere opplysninger.

Forsikring og helse

Du må selv passe på at du har forsikring før du reiser. Når du drar til et EU/EØS-land eller Sveits anbefaler vi dessuten at du tar med deg Europeisk helsetrygdkort. Kortet bestiller du hos Helsenorge.no.

Europeisk helsetrygdkort dekker kun helsetjenester og ikke f.eks. hjemtransport ved sykdom,og heller ikke innbo, reisegods etc. Du må derfor i tillegg ha en god reiseforsikring. ANSA– organisasjonen for norske studenter i utlandet, tilbyr en forsikring spesialtilpasset for utenlandsstudenter.

Det er svært viktig at du sjekker vilkårene til din forsikring nøye. De fleste forsikringer gjelder bare for reiser inntil 30 dager. Forlengelse må som oftest skje før reisen starter.

Det er egne krav til forsikring for studenter som tar et praksisopphold i utlandet. Da må du i tillegg ha ulykkes- og ansvarsforsikring. 

Studiepoeng og karakterutskrift

Som en hovedregel skal du ta et fullt semester hos vertsinstitusjonen. Det betyr at du skal ta tilsvarende 30 studiepoeng.

Etter at oppholdet ditt er slutt må du få en karakterutskrift fra vertsinstitusjonen. Denne skal du snarest levere til oss slik at vi får innpasset studiepoengene i graden din og rapportert dem til Lånekassen.

Utreise og hjemreise

Kunsthøgskolen i Oslo ønsker at flere studenter drar på utveksling i løpet av sitt studie. Samtidig er det en kjensgjerning at mange velger å benytte seg av fly når de skal reise til og fra sin vertsinstitusjon. Transportsektoren står for en stor del av utslippene av klimagasser. Vi mener at utveksling er et gode for studentene og for KHiO og at det bidrar til høyere kvalitet på utdanningen, som igjen er et gode for samfunnet. Vi oppfordrer alle som drar på utveksling til å velge klimavennlig transport.

For deg som er Erasmus-student:

Erasmus logo

Online Learning Agreement

Learning Agreement er en avtale mellom deg, Kunsthøgskolen i Oslo og din vertsinstitusjon. Avtalen beskriver hvilke emner du tar under utvekslingsoppholdet, og hvilke emner i din utdanningsplan på KHiO som erstattes. Avtalen må signeres av alle parter og er din garanti for at studiepoengene du tar under utvekslingsoppholdet blir godkjent som del av din grad ved KHiO.

Det er ditt ansvar å sørge for at Learning Agreement blir fylt ut og signert av alle parter. Du vil ikke få Erasmus-stipend uten at Learning Agreement er ferdigstilt.

KHiO bruker Online Learning Agreement (OLA)

Oppskrift for utfylling av OLA:

 • Opprett bruker i OLA
 • Ha følgende klart før utfylling: 
  - Navn og e-post på ansvarlig studiekonsulent for utveksling på KHiO: 
    Hanna Gjelten Hattrem/hannhatt@khio.no: Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Design 
    Christel Bie Lavik/chrilavi@khio.no: Dans, Opera, Teater 
  - Navn og e-post på kontaktperson v/ mottakerinstitusjonen 
  - Emnenavn, koder og antall ECTS (studiepoeng) v/ mottakerinstitusjonen
  - Emnenavn, koder og antall ECTS som skal erstattes v/ KHiO, du finner emnene i din utdanningsplan i Studentweb 
  - Eventuelle språkkrav ved mottakerinstitusjon  
 • Legg inn navn på studiekonsulent v/ KHiO og kontaktperson v/ mottakerinstitusjon 
 • "Receiving institution" er mottakerinstitusjon og "Sending institution" er KHiO (hjemmeinstitusjon)  
 • Table A i OLA: Emner du skal ta v/ mottakerinstitusjon 
 • Table B i OLA: Emner du skal erstatte v/ KHiO 
 • Fyll inn eventuelle språkkrav 
 • Signer 

Du får beskjed på e-post når en part har signert. Du kan også logge på OLA for å sjekke status.

Hvis du trenger hjelp eller råd med utfyllingen, kan du kontakte oss.

PDF-versjon av OLA?

Dersom vertsinstitusjonen ikke kan signere online og krever en papirkopi, kan du skrive ut en PDF av Online Learning Agreement. I så fall må du sende en (skannet) kopi signert av alle tre parter til KHiO.

Online Language Support (OLS): EU Academy Språktest

EU Academy Språktest er et frivillig (gratis) tilbud. Resultatet på språktesten rapporteres ikke til noen, den er bare ment som en hjelp til deg. Testen heter Placement test og finnes på alle 24 EU-språk. Først må du registrere deg og deretter følges stegene nedenfor. Du registrerer deg i lenken (steg 1, EU-Academy) som angitt nedenfor, om du ikke allerede har en bruker. 

1. Gå til EU-Academy og logg inn: EU-Academy 
2. I søkefeltet "What do you want to learn today", skriv inn "Placement test"
3. Klikk på språktesten du skal ta
4. Inne på siden, trykk "Enroll" (gul boks til høyre)
5. Trykk deretter på "Attempt quiz now"
6. Testen tar 10 - 45 minutter
7. Når du har svart på alle spørsmål, trykk på "Finish attempt"
8. Gjennomgang av resultatene. Den siste siden viser språknivået ditt

Ved problemer ta direkte kontakt med support teamet eller les gjennom FAQ nettsiden til språktesten. Merk at i samme portal (EU-Academy) kan du også gjennomføre språkkurs. 

Erasmus-stipend

Når du drar på utveksling til en skole vi har Erasmus-avtale med, vil du få Erasmus-stipend. Stipendsatsene fastsettes av Europakommisjonen og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hkdir) for ett akademisk år av gangen. Satsene fra høst 2023 er EUR 470 eller 530 per måned, avhengig av destinasjon. Før du drar vil du få tilsendt en kontrakt for Erasmus-stipend. Her skal du fylle ut bankkontoinformasjon og opplysninger om hvordan du er forsikret under oppholdet. Du er forpliktet til å ha forsikring mens du er på utveksling. 

Før du får utbetalt stipendet må du ha:

 • fylt ut og signert stipendkontrakten 
 • fylt ut og signert Online Learning Agreement
 • betalt semesteravgift og semesterregistrert deg

Ved oppholdets start vil du få utbetalt 80 % av stipendet. De resterende 20 % får du utbetalt når:

 • oppholdet er over
 • vi har mottatt karakterutskrift / transcript of records
 • du har fullført evaluering (Erasmus Survey) av utvekslingsoppholdet (evalueringen sendes til deg automatisk på e-post)

Nøyaktige vilkår for utbetaling av stipend finner du i kontrakten.

Er du ikke norsk statsborger? Da må du også sende oss en kopi av passet ditt.

Enkelte studenter kan ha mulighet til å få ekstrastipend. Dette gjelder studenter med barn under 18 år, studenter med rett på tilrettelegging, studenter med flyktningstatus eller studenter som skal på praksis. Ta kontakt med studieseksjonen for mer informasjon.

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmus-studentcharteret beskriver hvilke rettigheter og forpliktelser du har, og hva du kan forvente fra hjemme- og vertsorganisasjonene før, under og etter oppholdet som Erasmus+-student.