Utsatt innleveringsfrist

Utsatt innleveringsfrist kan innvilges på grunn av sykdom.

Krav til dokumentasjon
Søknaden må være vedlagt legeattest.
Bruk skjemaet: Søknad om utsatt innleveringsfrist.

Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/søknad om utsatt innleveringsfrist».

Frist
Søknaden må sendes umiddelbart etter sykemeldingsperioden og senest en dag før innleveringsfristen.