Forfall til eksamen

Gyldig grunn til forfall er sykdom, sterke velferdsgrunner eller andre særlige grunner som skal være dokumentert. 

Gyldig grunn gir rett til utsatt eksamen.

Krav til dokumentasjon
For at forfall skal kunne godkjennes må det dokumenteres med legeattest eller annen gyldig dokumentasjon. 

Grunet koronavirus-situasjonen har KHiO innført en midlertidig regel om at dekan kan tillate egenmelding ved fravær fra vurdering, jfr. Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 22. februar 2011 nr. 371 om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Bruk skjemaet: Søknad/melding om forfall til eksamen

Søknad sendes postmottak@khio.no og merkes «Studieseksjonen/forfall til eksamen».

Frist
Forfall til eksamen må meldes før eksamen tar til, og skjema med vedlagt legeattest/annen gyldig dokumentasjon må sendes så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen. 

Forfall som ikke blir godkjent
Forfall som ikke meldes inn på forhånd/ikke godkjennes som gyldig fravær regnes som et eksamensforsøk. Det samme gjelder for studenter som leverer blank besvarelse, som trekker seg under eksamen uten gyldig grunn eller som uten gyldig grunn ikke leverer rapporter, arbeider, hjemmeoppgaver eller lignende innen fastsatte frister.