Brukarkonto, e-post og trådlaust nett

Her finn du informasjon om korleis du opprettar brukar, får e-post og tilgong til skulens trådlause nett.

Brukarkonto

Alle nye studenter har mottatt en e-post med de første stegene du må ta som student ved Kunsthøgskolen (utsendt 05.07.2018). Hvis du ikke finner denne, vennligst kontroller ditt spam-/søppelpostfilter før du kontakter studentweb@khio.no

Gå inn på https://aktivering.khio.no/sb/start.html  for å lese datadisiplinerklæringa ved skolen og for å få aktivert deg sjølv som databrukar på skolen.

E-post

Alle studentar får tildelt ein e-postkonto på: portal.office.com. Brukarnamn er studentnummeret ditt pluss @khio.no (eks. 999999@khio.no). Passordet har du valt når du aktiverte kontoen på aktivering.khio.no). Informasjon om studier og anna som er viktig for din studiekvardag vil bli sendt til denne e-postkontoen.

Privat e-postadresse

Kunsthøgskolen har ikkje anledning til å bruke di private e-postadresse til distribusjon av informasjon. Du kan derimot få e-post frå KHiO automatisk vidaresendt til di private adresse.

Sjå pdf med oppsett for automatisk vidaresending.

Trådlaust nett

Oppskrift for tilkopling til trådlaust nettverk.

Treng du hjelp? Gå innom IT-service-kontoret vis-à-vis resepsjonen eller send e-post til helpdesk-it@khio.no.