Silje Aker Johnsen

Stipendiat på avdeling Opera: Silje Aker Johnsen (f. 1982)

Silje Aker Johnsen er utdannet ved Griegakademiet i Bergen, Universität deer Künste, Berlin og har en mastergrad i klassisk sang ved Norges Musikkhøgskole. Hennes fokus har vært på det moderne reportoaret, i tillegg til barokk og klassisk. Hun ble kåret til Årets utøver ved Hardanger Musikkfest 2014.

Foto: Andreas Ulvo

Stipendiatprosjektet En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera

Hvilke muligheter har sangeren til fysisk tolkning av musikalsk materiale, rollemateriale og forskjellige meningsbærende elementer i vokal samtidsmusikk, opera og barokkmusikk?
Hvordan kan potensialet utvides mot å bli en mer helhetlig utøver, kanskje en slags hybridutøver? Hvordan påvirkes meningen av en lyd eller en bevegelse i møtet med hverandre?

Arbeidet vil fokusere på:

1. Sceniske stykker som kan inngå i forskjellige sammenhenger

Arbeid med allerede eksisterende samtidsmusiske verk med ny koreografi

Stykker og minioperaer spesielt utviklet til dette formatet, herunder bestilling og verkutvikling

Vokal-fysiske improvisasjoner

2. Arbeid med operaroller med fokus på bevegelse og fysisk tolkning av rolle- og musikalsk materiale

3. Utvikling av øvelsesmateriale for utvidelse av sangerens bevegelsespotensiale

Både danseteateret, musikkteateret og opera ønsker ofte å benytte seg av henholdsvis mer stemmebruk og en mer utvidet fysikalitet. Med noen unntak, har det likevel ofte en tendens til at elementene lever mer side om side, enn at de bindes sammen i ett hele i hver utøver. Jeg forsøker å arbeide mot å oppnå en kombinasjon av vokalutøvelse og fysisk teater, gestikk eller samtidsdans hvor utøveren arbeider mot et felles uttrykk som fremhever elementene i en naturlig fusjon.