Subtraction of light / Layers of light / The past is in the light of the present  / Reazione (2014) by Samoa Remy. Installation view. Sizes: Subtraction of light: H 47 x W 40 cm / Layers of light: H 47 x W 47 cm / The past is in the light of the present: H 47 x W 43 cm / Reazione: ca H 2,90 m x  W 5 m x D 5 m. Techniques: Heliography on paper / Installation with 36 metal tubes, wooden panels, led light.

Samoa Remy

Samoa Remy er billedkunstner og har MA fra SHKS (Statens Kunst og Håndverks Skole) i Oslo (2000-2002), BA fra Accademia di Belle Arti di Firenze, Italia (1994-1999) og var utvekslingsstudent på SKA (Statens kunstakademi) i Oslo (1997-1999).

Doktorgradsprosjektet
"Layers of Darkness and Light" (Arbeidstittel)

Samoa Rémy sitt stipendiat-prosjekt vil i stor grad bli karakterisert av refleksjoner rundt de uendelige mengdene semantiske muligheter som oppstår i prosessen med dekontekstualisering og rekontekstualisering av uensartede bilder. Hun vil utforske sammenhenger mellom fortid og samtid, og lage kunstverk som uttrykker en spenning mellom indre og ytre krefter. Hun vil bruke flere ulike utgangspunkt for å veve sammen et prosjekt der nøkkelelementet vil være transformasjon.

Ved å jobbe med tidslinjen som et middel for å utvide forståelse / oppfatning av tid og historie, vil Samoa Rémy forsøke å definere det som filosofen Giorgio Agamben i sitt essay “What is the Contemporary” kaller for “obscurity” og “darkness”, både som en metafor for fasen av den kunstneriske prosessen hvor det fins en søken etter noe som fortsatt er usynlig, udefinert og utydelig, og i tillegg som en metaforisk og fysisk oversettelse til et kunstverk. Hun vil kombinere undersøkelsesarbeid på CERN (European Organization for Nuclear Research), med et annet interesseområde: Faktumet at lyd i de fleste arkaiske kosmogoniene ble oppfattet som "materien" verden eller universet ble skapt av.
Noe som går fra en amorf tilstand til en tilstand av "krystallisert" form og struktur, vil være i kjernen av prosjektet hennes, både når det gjelder å håndtere teoretisk, kunstnerisk og estetisk problematikk, i prosessen som fører frem til det å skape kunst, og utstillingen i sluttfasen av prosjektet.