Veiledning og vurdering i kunstopplæring og kunstutdanning

Kort om prosjektet:
Vurdering er et sentralt tema i undervisning og læring. En god vurderingspraksis og god veiledningskompetanse kan bidra til å fremme læring og motivasjon hos studentene samt synliggjøre forholdet mellom fagets egenart, undervisningens innhold og metoder samt de resultater en ønsker å oppnå.
1. tema: Veiledning og vurdering som aktiv læringsstrategi i elevens/studentenes læringsprosess.
- Hvilke utviklingsmuligheter finnes i å utvikle gode strategier og strukturer for veiledning, underveisvurdering og sluttvurdering i forhold til å få økt læring og måloppnåelse innenfor kunstutdanning?

2. tema: Vurdering og veiledning som et didaktisk verktøy
- Hvordan kan vurdering og veiledning brukes som et aktivt didaktisk verktøy av lærerne i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning for å stimulere elevenes/studentenes læringsprosess og måloppnåelse?

Prosjektleder: Heidi Marian Haraldsen

Forskningsresultat: Se i vitenarkivet