Technosublime

Kort om prosjektet:
Utgangspunktet for prosjektet var et ønske fra min side om å forstå teknologiens rolle, og hva vårt forhold til teknologi betyr for oss. Spesielt opptar det digitale meg. Både som konsept, som kontekst og som verktøy for en kunstnerisk praksis. Gjennom egne undersøkelser og i en undervisnings-basert kontekst har jeg belyst problemstillinger knyttet til dette.

Om prosjektet:
Prosjektet har bestått av én del med utvikling av egen kunstnerisk praksis, én del med 2 workshop og et seminar, og én del med undervisning over et helt semester, som et lab-kurs. Avslutningsvis har jeg hatt en utstilling med egne arbeider som alle hvert på sitt vis responderer på prosjektets tematikk.
I slutten av perioden har mine undersøkelser tatt en uventet retning; noe som har gjort at jeg allerede er igang med å planlegge neste prosjekt. Jeg har tidligere jobbet med 360 graders foto og annimasjoner. Dette har vært både tidkrevende, teknisk vanskelig og lite tilgjengelig, og jeg har derfor lagt det på is i mange år. I løpet av de siste 3 år har virtual reality teknologien gått fra å være nesten ubrukelig til å bli den viktigste teknologien underholdningsindustrien satser på. Etter å ha kjøpt et sett med VR briller og fått testet dette litt har jeg fått fornyet interesse for både det virtuelle rommet, og for problemstillingene dette innebærer. Jeg ser uendelig potensiale for nye kunstneriske uttrykk, og jeg har fått fornyet min interesse for virkelighets-begrepet. I en tid hvor det digitale og det faktiske smelter sammen, oppleves det å stille spørsmål med vår oppfatning av virkelighet særdeles relevant. Dette kommer jeg til å jobbe med framover.

Prosjektleder: Trine Wester

Forskningsresultat: Se i vitenarkivet