Skuespillerens arbeid med tekst

Kort om prosjektet

Skuespillerens arbeid med tekst er en bok redigert av professor Lars Erik Holter, skrevet av Holter, dosent Øystein Stene, professor Tore Vagn Lid, samt teaterpedagogene Turid Gunnes og Terje Strømdahl.

Fra bokens forord

I 2012 holdt Teaterhøgskolen et seminar om skuespillerens arbeid med tekst. Blant annet ble deltakerne invitert til å dele sine tanker om ferdighets- og kunnskapsnivået til nylig uteksaminerte studenter fra Teaterhøgskolen. Flere av deltakerne mente at skolen ikke hadde gitt studentene et tilstrekkelig grunnlag for å kunne arbeide selvstendig med å forvandle skreven tekst til scenisk tale. Noen av deltakerne mente også at mangelen på et nøye planlagt pensum gjorde undervisningen avhengig av den enkelte pedagogs tanker og synspunkter rundt tekstarbeidet, at denne faktoren gjorde undervisningen sporadisk, og at vi dermed manglet kontinuitet.

I etterkant av seminaret innså ledelsen ved Teaterhøgskolen at faget trengte en bok om temaet – en bok som kunne definere og selv inngå i tekstfagets pensum. I skrivende stund kjenner ikke undertegnede tilandre norske bokutgivelser om dette emnet. Det har kun versert løse ark eller enkeltartikler som har vandret tilfeldige pedagoger imellom. Kunnskapen er således overført muntlig fra generasjon til generasjon og fra pedagog til pedagog. Det er derfor viktig, både for pedagogene og studentene ved Teaterhøgskolen, at vi nå får en bok som kan være med på å skape en felles forståelse av hva tekstfaget skal inneholde.

Denne boken er først og fremst skapt for bruk ved skolen – både i undervisningssammenheng og ved rekruttering av nye tekstpedagoger. Den skal være enkel å lese for en 19-årig førsteklassing, men samtidig beskrive hvor mangefasettert og komplekst arbeidet med tekst kan og bør være. Boken består derfor av en samling av skrifter fra fem ulike forfattere, og temaet vil bli belyst fra flere forskjellige vinkler. Dette vil forhåpentlig skape interesse og debatt også utenfor Teaterhøgskolen.

Prosjektleder

Lars Erik Holter

Mer informasjon