Segunda Vez

Kort om prosjektet:
"Segunda Vez" er en film og et analyseprosjekt ved hjelp av figuren av forfatter, kritiker, kunstner og psykoanalytiker Oscar Masotta (Buenos Aires 1930 - Barcelona 1979), som en utløser for å snakke om kunst, politikk og psykoanalyse. Kunst refererer til performance kunst, repetisjon (andre gang rundt) og event (til å skje igjen). Politikk refererer til den komplekse plasseringen av kunstneren i en presserende politisk situasjon, som krever handling. Psykoanalysen viser til en metode, en form for overføring av kunnskap som gjør det mulig å gi komplekse, men effektive svar på komplekse problemer som involverer språk, kropp og hukommelse.

Prosjektleder: Dora Garcia

Lenke til prosjektnettside: http://segundavezsegundavez.com/