Romlig strategi for bygging av storskala keramikk

Kort om prosjektet:
Dette prosjektet vil undersøke kunstneriske problemstillinger knyttet til skala og romlige strategier, og utfordre etablerte praksiser og metoder ved Kunsthøgskolen i Oslo - keramikk for bygging av store keramiske former. Flere ambisiøse prosjekt er gjennomført for å teste mulighetene i de store ovnene ved KHiO. Det er blitt bastante og tunge arbeider. Ved å fokusere på hulrommet, tyngdekraften og leiras bærende kraft, vil jeg bygge store ”lette” og luftige former. Et sentralt spørsmål vil være hvor stort kan man bygge, når man samtidig fokuserer på konstruksjon og vekt?

Om prosjektet:
Prosjektet vil innga i den faglige diskusjonen som pågår nasjonalt og internasjonalt, om de tekniske utfordringer i det å bygge store format i leire og brenne dem. Ovnene ved KHiO får mye oppmerksomhet, og derfor er det en faglig forpliktelse å utfordre metoder for bygging. En metode som har vært ledende ved KHiO, er prinsipper utviklet fra Tommerup teglverk, og bruker grov leire, støttevegger inni formen og tykt gods.
Dette er en metode jeg opplever som ulogisk og naturstridig. Jeg har derfor valgt a invitere gjestekunstnere til KHiO som fokuserer på andre innfallsvinkler. Kunstnere som Gjerdevik, Matsunaga, Bodilsen Kaldahl, har med ulike strategier fremvist et mangfold av metoder i sine arbeider. Anton Reijnders har forelest om sine tearier og erfaringer fra bygging av kompliserte verk.
Min inngang til denne problemstillingen er å både stole på styrken og være klar over svakheten i buen, og gå inn i denne diskusjonen ved a vise at hulrommet også kan bære store konstruksjoner.

Prosjektleder: Marit Tingleff