QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES. Kunstinstallasjon ved Bardufoss leir 2015

Kort om prosjektet:
Quis custodiet ipsos custodies er latin og kan oversettes til norsk med; hvem skal vokte vokterne.
Uttrykket brukes vanligvis til å kommentere forhold som tangerer det filosofiske spørsmålet om
hvem som vokter eller passer på hvem og stammer fra den romerske poeten Juvenal, fra det første århundret etter vår tidsregning. (Satire VI).
I en politisk kontekst, er uttrykket knyttet til Platons Republic og Sokrates sin filosofering omkring temaet, der løsningen ligger i vaktenes moralske trening til å vokte seg selv.
I vår tid kan uttrykket ses omformulert til: hvem skal vokte demokratiet.

Prosjektleder: Dyveke Sanne

Forskningsresultat: Se i vitenarkivet