Nærhet og distanse: 22. juli reflektert i kunsten

Kort om prosjektet:
Hvordan kan man arbeide kunstnerisk med et kollektivt traume?
Hvordan kan kunst reflektere en politisk og samfunnsmessig virkelighet?
Det var spørsmål som ble reist og behandlet i en seminarrekke ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo 2012-13.
Dette ble videreutviklet i en utstilling våren 2013 på Deichmanske bibliotek, der studenter ved Kunstakademiet sammen med Jeannette Christensen og Dirkjan van der Linde viste verk som forholdt seg til de ovennevnte spørsmålene og til Deichmanske som sted.

Prosjektleder: Jeannette Christensen

Forskningsresultat: Se i vitenarkivet