Lommens betydning

Kort om prosjektet:
I dette prosjektet undersøkes lommens verdi. For å bidra til en bærekraftig utvikling innen klesbransjen må klærnes levetid økes betraktelig. Hvilken betydning har lommen i denne sammenhengen?
Hvorfor har menn mange lommer til ulike behov mens kvinner har få eller ingen?
Hvor går grensen mellom et klesplagg og et bæreredskap?
Gjennom forskning på lommen i ulike plaggtyper, intervjuer med forskjellige grupper mennesker og praktiske utprøvinger settes fokus på lommens betydning.

Prosjektleder: Annabeth Kolstø