Klær til dans - en interdisiplinær undersøkelse

Kort om prosjektet:
Det ovverordnet spørsmål er: Hvordan er forholdet mellom komponentene klær, kropp og bevegelse i en performative setting?
Det finnes pr i dag ingen teori omkring den enhetens som dannes av kropp, klær i bevegelse i en performativ setting. Flere har forsøkt formulere en teori omkring begrepet Gestalt, blant andre australske kostymeviter Linda Matheson i sin analyse av fremstillinger av Achilles i maleri gjennom tidene, presentert på symposiet Critical Costume, Aalto University Helsinki 27.03.2015.

Om prosjektet:
Intensjonen med prosjektet er å undersøke hypotese:
Forholdet mellom komponentene klær, kropp og bevegelse i en performative setting kan forstås som en enhet. Denne enhet kan kalles fremtoning/ apperance.
Apperance, jfr Oxford Dictionary, defineres som
the way that someone or something looks
an act of performing or participating in a public event
an act of arriving or becoming visible
a process of coming into existence or use.
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/appearance. 30.september 2015.

Vi vil undersøke klær til dans i et semiotisk perspektiv, klær til dans som skulptur, klær til dans i kjønnsperspektiv, tema nakenhet og avkleddhet, tema klær som kamuflasje i site-spesific danseforestillinger.

Prosjektet inngår i Christina Lindgrens KUF-prosjekt som undersøker kostymets samhandling med andre komponenter innen scenekunsten. Prosjektet ser på interaksjonen mellom flere komponenter der følgende inngår i et kunstnerisk hele: kroppen, klærne, ordene, handlingen, bevegelsen, rommet, lyset og lyden. Aiofe Monks beskriver det komplekse samspill mellom kostymer og skuespillerens kropp i boken The Actor in Costume:
”When we speak of costume, we are often actually talking about actors; and when we speak of actors, we are often actually talking about costume.” (Monks 2010 page 9). Aoife Monks: The Actor in Costume. Palgrave Maximillian. New York. 2010.

Prosjektleder: Christina Lindgren