Kasbah vandringer I & II

Kort om prosjektet:
Med Kasbah vandring II tar Hans Hamid Rasmussen utgangspunkt i Paul Riceurs bok “Minne, historie og glemsel”. I boken drøfter Riceur sosiale kollektive prosesser i forhold til hva som minnes, hvordan historie skrives og hva som glemmes i historien. Norge og Norden gjennomgår for tiden en prosess der hendelsene 22.juli.2011 skal finne plass i historien. Hva og hvem som skal skrives inn og hva som utelates styres etter en kritisk offentlig prosess.

Om prosjektet:
Hans Hamid mener at den måten informasjon organiseres og struktureres på har sitt motsvar i hvordan vi på samme måte organiserer det fysiske rom vi bebor. Han mener at i by-landskapet der en bestemt hendelse forløper, vil denne hendelsen når den representeres komme til utrykk i en parallell organisert kunnskapsstruktur. Uttrykt på en annen måte kan man hevde at vår kunnskap og våre fysiske erfaringer forløper i sammenlignbare landskap. Form og innhold er slik uttrykk for det samme. Hans Hamid Rasmussens ønske for utstillingen er å prøve å fremstille en annen måte å gripe og oppleve rommet. Broderiene som inngår i installasjonen tenkes som en visuell undersøkelse av rommets utbredelse og form.

Prosjektleder: Hans Hamid Rasmussen

Forskningsresultat: Se i vitenarkivet