Kasbah, vandre og tenke, brodere og tegne

Kort om prosjektet:
På bakgrunn av to reiser til min barndoms by har jeg utviklet en arbeidsmetode Kasbah, vandring, tanker, broderier og tegning.

Om prosjektet:
På bakgrunn av to reiser til min barndoms by har jeg utviklet en arbeidsmetode Kasbah, vandring, tanker, broderier og tegning. Som allerede nevnt, medfører det å gå i en labyrintisk by andre tanker om tilkomst av historie enn den jeg er vant med i for eksempel Oslo. På en noe lignende måte oppleves tilgang til nye på samme tid sammenlignbare rom gjennom å endre uttrykksformer. I bildeserien forsøkes rom representert på en flate gjennom på den ene siden å brodere figurative motiver, på den andre å male geometriske former med blekk og pensel. Jeg har transportert formale karakterer fra broderiene som er figurative når jeg utvikler tusjtegninger på papir. Det er fra min side et forsøk på å prøve ut visuelle tanker mellom det romlige og fortellende på den ene siden og flater og geometri på den andre. Broderi på silke er svært tidkrevende måte å utvikle en fortelling på. På den andre siden oppleves å arbeide med tusj på papir nærmest som et taoistisk vers og utføres etter lang tids tenkning over et bestemt tema.

Prosjektleder: Hans Hamid Rasmussen

Forskningsresultat: Se i vitenarkivet