Interiørarkitektur

Kort om prosjektet:
Boken er en samling tekster om rommene som omgir oss, hva som påvirker dem og hvordan de påvirker oss. Forfattere innen forskjellige fagdisipliner skriver om temaer som berører utforming av de nære omgivelser.

Prosjektleder: Ellen S. Klingenberg

Forskningsresultat: Se i vitenarkivet