Ellen Kjellberg - danser, formidler, lærer

Kort om prosjektet:
Dette nettstedet er en dokumentasjon av professor Ellen Kjellbergs liv og virke i norsk ballett. Her finner du intervjuer, foto, filmklipp og tekster som handler om Ellens 50 år lange karriere som danser og pedagog. Ellen forteller selv om møtet med balletten og folkedansen i 1953, om karrieren som ballerina i Nasjonalballetten og om arbeidet som ballettpedagog på Kunsthøgskolen i Oslo.

Prosjektleder: Toini Kristensen

Mer informasjon: http://ellenkjellberg.com/