Den hemmelige historien

Prosjekttittel: Den hemmelige historien – Norsk motehistorie fra 1945-2020

Kort om prosjektet: Det finnes ikke en samlet oversikt over nyere norsk motehistorie. Dette utgjør en svakhet for forståelsen av fagområdets betydning i samfunnet. Dette påvirker også utdanning og undervisning. Gjennomføring av prosjektet skjer i to faser, og skal munne ut i en publikasjon og en utstilling som blir gjenstand for et symposium.

Fase 1: Undersøkelse av hvordan nyere motehistorie forvaltes og formidles i Norge sammenliknet med våre naboland i Skandinavia samt Belgia og England. Utarbeide av en oversikt over norsk motehistorie fra 1945 og frem til i dag. Formulering av forskningsspørsmål og utarbeidelse av søknad for fase 2 av prosjektet. Aktiviteten i fase 1 skal også bidra til å bygge et nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk for fase 2 av prosjektet. Formidling kan være rapport og fremlegg av denne.

Fase 2. På bakgrunn av fase 1. Undersøkes forskningsspørsmål i et større prosjekt i samarbeid med flere aktører om kildesøk, intervjuer, innsamling/dokumentasjon av gjenstander.

Prosjektleder: Peter Løchstøer