Bøkenes hamskifte : en husvandring i Deichmanske biblioteks hovedfilial

Kort om prosjektet:
Bøkenes hamskifte. Hva blir bøkenes plass når biblioteket skifter ham? Hvordan skal man forholde seg til bøkene hvis de skal være bibliotekets omdreiningspunkt også i framtida? Hvis bøkene skulle blitt like viktige som de var, måtte man begynne å binde inn som man gjorde før, mener Viggo – i granitol. Han innser at det neppe blir aktuelt. Det ville blitt for dyrt. Men kunne man tenke seg at granitolboka kunne vært aktualisert, ikke som materiale eller form, men som idé? At biblioteksbøkene igjen kunne være spesielt formgitt for biblioteket?

Prosjektledere: Martin Lundell og Theodor Barth

Forskningsresultat: Se i vitenarkivet