Assosiativ interiørarkitektur

Prosjekttittel: Assosiativ interørarkitektur – Assosiasjon og gjenkjennelse som verktøy i arkitektur- og designfaglige prosesser

Kort om prosjektet: Jeg ønsker å undersøke begrepene assosiasjon og gjenkjennelse som virkemiddel, metode og verktøy i utvikling og utforming av interiørarkitektur. Med «assosiativ metode» mene jeg en metode som bevisst bruker gjenkjennelse og assosiasjon som verktøy i designprosessen.

Via konkrete prosjekter ønsker jeg å gi eksempler på hvordan man kan bruke gjenkjennelse og assosiasjon som en metodisk inngang til faget. Det å skape en tilhørighet til et konsept, en situasjon i eksisterende eller historisk kontekst.

Oppdagelsen av at dette er min metodiske inngang til faget, har gjort at jeg ønsker en faglig bevissthet rundt dette temaet som en måte å «tenke interiørarkitektur» på, som verktøy i detaljutforming, overflater, materialer, farger, lys, volum og dimensjoner.

Prosjektets overordnede spørsmål er:

  • Kan «assosiativ metode» føre til en økt faglig bevissthet i utforming av rom og gjenstand som igjen fører til bedre løsninger?
  • Kan bruk av assosiasjon og gjenkjennelse som verktøy i designprosessen gi nye løsninger?

Problemstillinger innenfor temaet er:

  • Hvor lite skal til for å skape en assosiasjon til noe?
  • Hva er forskjellen mellom å «likne på noe” og å «gi assosiasjoner til noe»?

En avklaring av disse spørsmålene kan bli et viktig innspill i diskusjoner om for eksempel rehabilitering. Er det mulig med en tilbakeføring av historiske interiører via gjenkjennelse og assosiasjoner, i stedet for å kopiere det opprinnelige? Eller kanskje en kombinasjon?

Prosjektleder: Vigdis Ruud