Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Hvordan kan teknikker fra sjamanisme, spiritisme og vestlig ritualmagi bidra til å skape nye autentiske fortellersteder og affektive rom?

Stipendiat Lisa Baudouin Lies doktorgradsprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

- Hvordan kan virkelige og uvirkelige erfaringer hybridiseres til å bli autentiske
erfaringsposisjoner hos utøveren?
Hvordan kan disse nye fortellersteder og affektive rom bidra til å skape intensivert scenisk nærvær?
- Hvilke nye former vil oppstå når de forskjellige teknikkene kolliderer i møtet med min kunstneriske praksis?

I min scenekunstpraksis, som kunstnerisk leder for LISA LIE / PONR, kombineres rollene scenekunstner, regissør, skuespiller, dramatiker og forfatter.
Mitt utgangspunkt er den skapende utøveren, både meg selv og andre.
Jeg vil undersøke hva endrede bevissthetstilstander kan tilføre scenekunstprosessen og den sceniske tilstedeværelsen, og gjennom dette forske på å omforme og utvide utøverens indre erfaring av verden. Jeg vil undersøke strategier og teknikker i kulturelle praksiser som kan skape
performativt materiale, der det fiktive og det virkelige blandes til ny virkelighet. Vesentlig for prosjektet er at det ikke handler om å finne på, men å finne. Transetilstander, besettelse og rituelt fokus fra vestlige tradisjoner vil speiles av andre kulturers lignende tradisjoner og bidra til økt innsikt gjennom tre scenekunstproduksjoner.

Jeg vil lete etter teknikker som skaper en spillestil og en spesiell type affektivt rom i møtet med publikum. Spillestilen vil baseres på å skape autentiske steder og erfaringer som ikke har med virkeligheten å gjøre. Begrepet autentisk her forstått som en kvalitet som oppstår ved å referere til erfarte situasjoner og hendelser lagret som minner hos utøveren.
Den drømmeaktige logikken som oppstår gjennom undersøkende prosess, vil brukes i komposisjon og informerer relasjonen mellom utøverne og deres relasjon til verket.
Utøveren vil kunne referere tilbake til erfaringer fra disse andre utgangspunktene, og bruke posisjonene både i materialskapende prosess og i møtet med publikum. Materialet blir dermed inderlig fordi det uvirkelige er selvopplevd. Man kan gå forbi begrensningene som tilhører erfaringer fra levd liv, og kan snakke fra et utall andre posisjoner og steder, som oppleves
selvopplevde, men tilhører fantasien.

Det er i scenekunstfeltet vanlig å hente fra utøvernes historie og personlighet i
improvisasjonsbasert materialskaping - men jeg kom til et punkt der det å kun referere til det selvopplevde ble begrensende. Samtidig er nettopp det autentiske viktig i forhold til spillestilen, og påvirker verkets affektive kvalitet. Jeg begynte med Blue Motell å eksperimentere med erfaringer som endrer utøveren gjennom transe- og hypnotiske tilstander. Erfaringene lagres i bevisstheten på lik linje med vanlige minner og kan dermed brukes som nye, men like autentiske, utgangspunkt som utøverne kan formidle og skape materiale fra. Materiale som oppleves som vesentlig og nødvendig fordi det kommer fra utøverens psyke og verdensforståelse, men likevel ikke begrenses av levd liv.
Jeg vil altså gjennom å endre utøverens bevissthet og erfaring skape rom utenfor konsensusvirkelighet i min scenekunstpraksis.

 

Fakta om prosjektet

Prosjekttittel Hvordan kan teknikker fra sjamanisme, spiritisme og vestlig ritualmagi bidra til å skape nye autentiske fortellersteder og affektive rom?
Prosjektleder Lisa Charlotte Baudouin Lie
Kunsthøgskolen i Oslo
Startdato
Sluttdato
Prosjektstatus Avsluttet
Avdeling Teaterhøgskolen
Resultater
  1. Mare
  2. Vake
  3. Verdensveving