Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Ved Kunsthøgskolen i Oslo forstås kunstnerisk utviklingsarbeid som skapende aktivitet innen kunst og design, som bidrar til ny innsikt, erkjennelse, kunnskap eller som påvirker feltet.

Aktiviteten er basert på kunstnerisk og designfaglig praksis, metoder og kritisk refleksjon, og skal deles med fagmiljø og allmennhet.

Noen fagansatte ved kunsthøgskolen forsker basert på vitenskapelige metoder. I lov om universiteter og høgskoler er kunsterisk utviklingsarbeid og forskning likestilt.

Kunsthøgskolen i Oslo er en vitenskapelig høgskole innen fagområdet kunst.

Fagfelt

Fagområdet kunst ved Kunsthøgskolen inkluderer fagfeltene design, opera, teater, dans, kunst og håndverk og billedkunst.

Fagfeltet dans

Avdeling dans er interessert i å utvikle og utfordre kunstnerisk praksis og forståelsen av hva kunstnerisk utviklingsarbeid kan være. Avdelingen har spesielt fokus på de følgende områder:

  • Dans/koreografi som utvikler konsepter, metoder og praksiser som reflekterer en sosial orientering
  • Perspektiver, metoder og praksiser knyttet til utøvende dans og utøverperspektivet

Fagansatte ved avdelingen har en internasjonal orientering i sin kunstneriske praksis og/eller diskurs. Spesielt vies formater for dokumentasjon og presentasjon knyttet til nye omstendigheter (f.eks arbeidssted, medier, tilstedeværelse) interesse.

Fagfeltet design

På designavdelingen anerkjenner vi at designfeltet stadig utvikling seg, og fokuset for tiden skifter fra tradisjonelle tekniske, materialistiske problemstillinger til sosiale og kulturelle aspekter. Dette skiftet har implikasjoner for disiplinen design og hvordan den manifesterer seg i vårt moderne samfunn.

Vi ser derfor behov for forskningsmetoder som omfatter; eksperimentelle syn og reflekterende og kritisk tenkning, verdiskaping og bærekraft.

Designavdelingen verdsetter og feirer mangfold og forskjell i bakgrunn, kjønn og generasjoner, og vi ser disse forskjellene som faktorer som bidrar til og lokalisere forskning innenfor spekteret av sosiale verdier og deres respektive kulturelle bidrag.

Fagfeltet billedkunst

På Kunstakademiet arbeider vi på tvers av medier, disipliner og tilganger. Vi utforsker så vel form og materiale, som postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål. Vi ser på Kunstakademiet som et unikt miljø, der kunstnere med forskjellig bakgrunn, fra ulike land, felter, kjønn og generasjoner møtes for å skape en ideell kontekst for å utøve og utvikle kunstnerisk praksis.

Vår tilgang til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning er åpen og forankret i individuelle praksis i dialog med den internasjonale kunstverdenen.

Fagfeltet kunst og håndverk

Avdeling kunst og håndverk utforsker material- og håndverksbasert kunnskap gjennom forbindelsene mellom kunst, samfunn og individ. Avdelingen fungerer som en felles møteplass som legger til rette for samhandling og utvikling mellom verkstedbasert kunstpraksis og relasjonen mellom kunst og samfunn.

Fagfeltet opera

Operahøgskolen har et nasjonalt ansvar for operautdanning i Norge. Med lærekrefter og sceniske fasiliteter i verdensklasse kombinerer Operahøgskolen individuell, gruppe- og prosjektbasert undervisning.

Sang, skuespillteknikk og språk er sammen med sceniske produksjoner og konserter grunnpilarene i studiet. Arbeid med profesjonelle regissører, dirigenter og fullt sceneteknisk team gir studentene en allsidig, praksisnær utdannelse.

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved Operahøgskolen søker å utvikle utvikle fagfeltet opera som en viktig og meningsfull kunstart i vår tid, og å utvikle og åpne grenene mellom utøvende kunstnere inkludert sangere, musikere, dirigenter, komponister, librettister, regissører, koreografer, scenografer og dramaturger.

Fagfeltet teater

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning ved Teaterhøgskolen inngår i en bred praksis både nasjonalt og på et internasjonalt nivå forankret i et praktisk og studionært arbeid. Vi er interessert å utforsker metoder og konsepter som er med på å utvide egen kunstneriske skuespill-praksis og i forlengelse av dette fagfeltet innen skuespill. Vi har spesiell fokus på kunstneisk utviklingsarbeid og forskning som er forankret i faglige og samfunnsmessige endringer.

Dokumentasjon og publiserte resultat

Nettverk og samarbeid

ELIA (The European League of Institutes of the Arts)

ELIA is the primary independent network organisation for higher arts education. With over 300 members in 47 countries, it represents some 300,000 students in all art disciplines. ELIA advocates for the arts on the European level, creating new opportunities for its members and facilitating the exchange of best practices.

KUNO - An  Art Academy Without Walls

Kuno is a lively and ambitious NORPLUS network comprising 18 Nordic-Baltic fine art academies aiming to become an art academy without walls. By cooperating on a wide range of project activities, the member institutions commit themselves to the continued development of the higher fine art education in the region.

CIRRUS - Nordic Baltic Net of Art and Design Education

Cirrus is a Nordic-Baltic net of art and design education. The central activities of the partner institutions are art and design, including innovative activities, technical development and artistic practices.

CUMULUS - International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media

Cumulus is the only global association to serve art and design education and research. It is a forum forpartnership and transfer of knowledge and best practices. Currentløy, CUMULUS consists of 198 member institutions from 48 countries.

Ecoles des écoles

École des Écoles (EdE) is a European network focusing on teachers and students in performing arts. The network was established in 2006.

Nordplus

Nordplus enables us to collaborate closely with the Nordic and Baltic countries. We are currently member of the following networks financed by Nordplus:

The Society of Artistic Research (SAR) 

SAR is an international, non-profit organisation that nurtures, connects and disseminates artistic research as specific practices of creating knowledge and insight. SAR facilitates a range of encounters for its community of artistic practitioners in the pursuit of transformative understanding that impacts on political and societal processes as well as on cultures of research and learning.