Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Delvis åpning på KHiO

Delvis åpning på KHiO

En mindre gruppe avgangsstudenter har fått tilgang til skolen. Her finner du informasjon om rutiner og forholdsregler før, og under ankomst ved adgang til bygget.

Unntaket innebærer at noen avgangsstudenter på bachelor- og masterprogrammene, og stipendiater, får tilgang til bygget, dersom det er avgjørende for at de kan fullføre utdannelsen eller forskningen 2020 på Kunsthøgskolen.. Delvis åpning innebærer ikke en rettighet for alle studenter, heller ikke alle avgangsstudenter, men blir vurdert ut ifra behovet for tilgang til bygget.

De som har spilt inn behovet for å få tilgang til campus, og som har gyldig grunn til å fullføre arbeidet sitt på KHiO, får nærmere beskjed om dette på e-post.

Forutsetningen for å få tilgang er å gjennomføre et obligatorisk videomøte, som de det gjelder får innkalling til, og dessuten gjøre seg kjent med adgangsprosedyre og hvilke regler som gjelder for de som skal tilbake i lokalene tirsdag 28. april og fremover. 

Helsedirektoratets anbefalinger gjelder fortsatt:

 • Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Dette gjelder ikke personer som lever sammen til vanlig.
 • Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Det gjelder ikke personer i samme husstand. 
 • I lokaler hvor 2 meter avstand kan være vanskelig å overholde, men som bør holdes åpne (som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.

Mottak og adgangsprosedyre (trykk på fanene for å se hvilke regler som gjelder for deg som skal møte på skolen)

Studenter og ansatte skal følge adgangsprosedyre (for ansatte gjelder reglene der dette spesifikt er nevnt):

Du blir bedt om å bekrefte en egenerklæring muntlig når du kommer. 

Åpningstider

Før ankomst til skolen
 • Informasjon om «adgangsprosedyre» og «regler for opphold på delvis åpen KHiO» gis på felles nettside, i felles, obligatorisk videomøte, og det sendes e-post fra avdelingen. 
 • Student/ansatt skal være kjent med informasjonen, og bekrefter at de skal følge «adgangsprosedyre» og «regler for opphold på delvis åpen KHiO» idet de fysisk går inn i KHiOs lokaler.
 • Deltakelse på felles videomøte med informasjon/opplæring om smittevernstiltak er obligatorisk for alle som skal ha adgang.
 • Adgangsprosedyre lages for og informasjon gis også til eksterne, som sensorer og veiledere. Disse skal bekrefte mottatt informasjon på e-post, og er bundet jf. punktet over.
 • Studenten skal ha fått tilgang med kort til skalldør/hovedinngang før ankomst, men må forberede seg på å vente ved døren pga. gjennomføring av adgangsprosedyre for alle ankomne studenter. Avstandsmerking og to-meters-regelen skal overholdes.
 • Ansatte og eksterne kan gå forbi eventuell kø i døren. Avstandsmarkør settes tre meter fra inngangsdøren.
 • Studentene får informasjon om adgangsbegrensninger og åpningstider.
Når du kommer til skolen

Studenter møter ved hovedinngangen, og der skjer følgende:

 • Studenten møter et mottaksapparat ved hovedinngangsdøren til KHiO, som har ansvaret for å gi tillatelse til adgang om kriteriene er fulgt.
 • Studenten må ha med adgangskortet sitt.
 • Mottaksapparatet har tilgjengelig lister over studenter som skal ha adgang, og hvilke rom det gjelder. Helst også dato og klokkeslett.
 • Studenten som skal få adgang må stå på listen.
 • Studenten signerer seg inn, med navn og telefonnummer.
 • Ansatte skal ikke registrere seg inn og ut, men skal bruke hovedinngangen (inntil ny informasjon gis). Det vil bli innført registreringsregler også for ansatte, hvis det viser seg å bli behov for det. Ingen må slippe inn andre.
 • Studenten/ansatte bruker antibac med en gang når de kommer inn på skolen.
 • Studenten bekrefter muntlig en egenerklæring om egen helse. Dette skal orienteres om på informasjonsmøte, og i oppslag ved hovedinngangen.
 • Ved hovedinngangen skal det finnes tilgjengelig munnbind og engangshansker (for de som ber om det). Hvis det blir stort forbruk av engangshansker skal dette utgå.
 • Studenten går selv direkte til rom de er registrert for å bruke.
 • Når studenten avvises følges prosedyre som er informert om i forkant. Informasjon om digitale hjelpemidler for student/sensor/veileder/andre skal lages. Dette gjelder også ved eksamen.
Regler for delvis åpen KHiO
 • Studenten skal gå direkte til rommet de har fått tildelt/verksted (studenten skal ha fått informasjon om dette, og liste skal legges i resepsjonen). Dette inkluderer å hente materialer og utstyr o.l.
 • Student må ha godkjent bruk av sin individuelle studentarbeidsplass, og dette skal fremgå av adgangslisten.
 • Studenten rydder etter seg, både utstyr og søppel. Studenten tar eget søppel ut av bygningen og kaster det i anvist container, som står på gårdsplassen ved hovedinngangen.
 • Antibac brukes hver gang student/ansatt ankommer rommet de skal bruke og hver gang student/ansatt forlater rommet. Det settes ut antibac på verksteder, sangrom og andre rom som skal brukes. Regler skal være oppslått, og antibac og desinfiserende servietter skal finnes på alle rom i bruk. Derfor må liste over rom i bruk lages.
 • Det settes ut engangskluter med desinfiserende midler. Student vasker over alle berøringsoverflater og alt utstyr og verktøy som vedkommende har brukt med engangsklut når han/hun er ferdig i rommet (før neste student ankommer). Studenten skal selv ta ansvar for dette jf. signering på «regler for opphold på delvis åpen KHiO». Lærer/ansatt som er til stede observerer og veileder hvis behov.
 • Renhold vasker over berøringsflater og større flater jevnlig. Kapasitet vurderes ut fra hvordan skolen og rommene skal brukes.
 • Smittevernsprosedyren og «regler for opphold på delvis åpen KHiO» gjelder i alle rom der studenten måtte oppholde seg, som atelier, verksted, scene, studio, sangrom, og i tillegg rom som ikke var planlagt for.
 • Fellesrom skal ikke benyttes som oppholdsrom. Dette gjelder alle rom som studenten ikke spesifikt har fått skriftlig godkjenning til å benytte, f.eks. garderober, grupperom og kjøkken, scenetorget, kantina, prosjekttorget, undervisningssaler og gallerier. Bare anviste toalett kan brukes, og der skal det finnes antibac på utsiden.
 • Studenten registrerer seg når han/hun forlater bygningen, slik at KHiO vet hvem som er i bygningen. Det skjer i resepsjonen, i et system som ivaretar smittevernstiltak.
 • Gjeldende studentreglementet ligger til grunn.

Prinsipper for smittevern ved KHiO

Norsk / engelsk