Generell informasjon for deg som skal på utveksling

Semesteravgift

Når du reiser på utveksling gjennom Kunsthøgskolens avtaler, skal du betale semesteravgift og semester registrere deg som vanlig ved Kunsthøgskolen det semesteret du er i utlandet. Ved utveksling innenfor Nordplus og Erasmus skal du ikke betale semesteravgift ved vertsinstitusjonen. Ved utveksling utenfor disse programmene kan andre regler gjelde.

Oppholdstillatelse/Visum

I de fleste land trenger du oppholdstillatelse/visum. Ta kontakt med det aktuelle landets ambassade for nærmere informasjon om hva du trenger.

Bolig

De fleste vertsinstitusjoner er behjelpelig med å finne bolig. Noen steder bestilles det hybel til deg, andre steder får du en adresseliste over hybelformidlinger. Kontakt din vertsinstitusjon for nærmere opplysninger.

Trygd/forsikring

Du må selv påse at du er forsikret før du reiser. Alle norske statsborgere som skal studere i utlandet i inntil 12 måneder er pliktige medlemmer av Folketrygden. Medlemskapet skjer automatisk dersom du innvilges støtte gjennom Lånekassen. Har du ikke støtte fra Lånekassen må du sende søknad om frivillig medlemskap til NAV Internasjonalt. Medlemskapet gir deg rett til medisinsk behandling i utlandet. I EØS-land og i Sveits får du dekket utgifter etter oppholdslandets regler. Utenfor EØS (samt i enkelte EØS-land hvor helsetilbudet er vurdert som dårligere enn i Norge) vil du ha rett til utvidet dekning (tilsvarer dekningen du ville fått i Norge). Nødvendige papirer og informasjon blir sendt til den adressen du har oppgitt til Lånekassen. Se NAV og www.helfo.no for mer informasjon.

Tilleggsforsikring: Folketrygden dekker kun helsetjenester og ikke f.eks. hjemtransport ved sykdom og heller ikke innbo, reisegods etc. Du må derfor i tillegg ha en god reiseforsikring. ANSA– organisasjonen for norske studenter i utlandet - tilbyr en forsikring spesialtilpasset for utenlandsstudenter. Se www.ansa.no/forsikring for mer informasjon. Noen få universiteter krever at du kjøper deres egen forsikring.

NB! Merk at det kan forekomme egne regler for forsikring for studenter som tar et praksisopphold i utlandet.

Språkkurs

Skal du studere i et land der du ikke kan språket, er det er fordel å lære seg litt før semesteret starter. Du kan ta et språkkurs før du reiser, og/eller et intensivkurs i landet du reiser til.

  • Les mer om støtteordninger for forberedende språkkurs hos Lånekassen.
  • EILC (Erasmus Intensive Language Courses) er gratis intensivkurs for Erasmusstudenter som utveksler til EU-land der undervisningen foregår på et mindre utbredt europeisk språk (ikke engelsk, fransk, spansk og tysk). Kursene varer gjerne i en måned og arrangeres i landet du reiser til, i forkant av semesteret. Informasjon om hvor du kan følge et EILC-kurs, finnes her.

Språktester

Dersom studiestedet du ønsker å utveksle til krever dokumentasjon på engelskkunnskaper, er det lurt å bestille en TOEFL- eller IELTS-test i god tid. Disse testene aksepteres ved studiesteder over hele verden. 

Her kan du lese mer om TOEFL og finne aktuelle testdatoer i Oslo. 

Her kan du lese mer om IELTS og finne aktuelle testdatoer i Oslo.

Når du er i utlandet:

Sørg for å få utfylt og signert følgende dokumenter (fås av din studiekonsulent):

1. “Learning Agreement” – gjelder Erasmus. Sendes til studiekonsulent ved ankomst

2. “Transcript of Records” – undersøk om dette sendes til hjemmeinstitusjon eller om du får det med deg ved avreise. Leveres til din studiekonsulent.

3. "Final Report" - gjelder Erasmus. Leveres ved hjemkomst til din studiekonsulent.