Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Dronefilming over KHiO

Dronefilming over KHiO

Tysdag 13. juni blir det gjort filmopptak over KHiO med drone.

NRK kjem med to pilotar som har ansvaret for drona og 3 personer som hjelper til.
Opptaka startar kl. 09.00 og held på nokre timar.

Tilsette og studentar har rett til å reservere seg mot bli med på filmopptak.

Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen om du har spørsmål eller ønskjer å reservere deg mot filming så skal vi vidareformidle dette til ansvarleg i NRK.