Foto: Øystein Thorvaldsen

CNC

CNC er et programmeringsspråk spesielt utviklet for styring av høypresisjons skjære- og slipemaskiner. CNC står for Computer Numerical Control, som betyr datamaskinbasert numerisk styring. Verkstedet har en CNC-fres, en laserskjærer og en vannskjærer.

Vannskjæreren kan skjære nesten alle materialer; fra stål til glass, stein, skum og gipsplater.
Laserskjæreren kan gravere og skjære på en stor skala av materialer.
CNC-fresen er velegnet til 3D-utskjæringer.
Bruk av CNC maskiner betales pr tidsenhet. Prislisten finnes hos verksmester.

Verksmester:

Frido Evers
Tlf. 94 52 33 95
frido.evers@khio.no

Åpningstider:

  • Verksmester er til stede mandag, tirsdag og onsdag fra 09:00 – 15:45.

Alt arbeid går via verksmester. Studentene kan ikke bruke maskinene på egenhånd.

Grovverksted

Grovverkstedet er et enkelt snekkerverksted ved prosjekttorget.

Verksmester:

Frido Evers
Tlf. 94 52 33 95
frido.evers@khio.no

Åpningstider:

  • Verksmester er til stede mandag, tirsdag og onsdag.
  • Studenter med introduksjonskurs har tilgang i skolens åpningstider alle dager fra 06:00 – 24:00.

Sikkerhetskurs:

  • Har kurs som varer ca 2,5 timer. Skriv deg på liste ved siden av kontoret til verksmester.

Modell og prototype

I dette verkstedet kan man undersøke treets dynamiske og statiske muligheter. Her finnes fasiliteter som kan bearbeide tre til alle mulige og særlige behov. Verkstedets styrke ligger i det tradisjonelt funderte håndverket i kombinasjon med bruk av moderne kompositt- og limkonstruksjoner.

Verksmester:

Nicolai Fontain
Tlf. 95 01 60 21
nicofont@khio.no

Åpningstider:

  • Verksmester er til stede i maskinverkstedet mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 08:30–15:30, og torsdag fra 08:3 –18:30. Verkstedet holder ofte kveldsåpent mandag, tirsdag og onsdag. Aktuelle tider postes på verkstedet.
  • Verksted med håndverktøy er åpent i skolens åpningstider alle dager fra 06:00 – 24:00.

Sikkerhetskurs i maskinverksted:

  • Fem dagers kurs. Påmelding via programansvarlig
  • Maskinverkstedet kan kun benyttes av studenter som har gjennomgått et sikkerhetskurs på verkstedet.